Tunnetko Google Ads mainoskäytännöt? – näin saat mainoksesi läpi onnistuneesti
Oppaat ja blogit

Tunnetko Google Ads mainoskäytännöt? – näin saat mainoksesi läpi onnistuneesti

Google Ads on tehokas työkalu yrityksille mainonnan toteuttamiseen Googlen eri palveluissa. Jotta mainoksesi hyväksytään ja ne saavuttavat potentiaaliset asiakkaasi, on tärkeää ymmärtää ja noudattaa Googlen mainoskäytäntöjä.

Tässä oppaassa keskitymme erityisesti näihin asioihin ja annamme vinkkejä, kuinka varmistat mainostesi hyväksynnän ja paremman laadun.

HUOM. Artikkeli opastaa mainoskäytäntöjen perusteisiin. Ajantasaiset tarkat mainoskäytännöt löydät Google Ads -mainoskäytännöt sivustolta, joista olemme laittaneet linkkejä tähän artikkeliin.

Google-mainos ei toimi? – Mainoskäytännöt pähkinänkuoressa

Googlen mainoskäytännöt on suunniteltu luomaan turvallinen ja luotettava ympäristö sekä mainostajille että sen käyttäjille. Käytännöt kattavat laajan kirjon aiheita kielletystä sisällöstä ja harhaanjohtavasta mainonnasta teknisiin ja oikeakielisyyteen liittyviin vaatimuksiin.

Mikäli Google Ads -mainoskäytäntöjä ei noudateta, se voi johtaa useisiin toimenpiteisiin mainostajan tilin ja mainosten suhteen. Google on sitoutunut ylläpitämään turvallista ja luotettavaa mainosympäristöä käyttäjilleen, ja siksi se ottaa käytäntörikkomukset vakavasti. Käytäntöjen noudattamatta jättämisellä voi olla esimerkiksi seuraavia vaikutuksia:

 • Mainoksen hylkääminen: Mainos hylätään eikä sitä näytetä, kunnes se korjataan ja täyttää käytäntövaatimukset.
 • Mainoskampanjoiden keskeyttäminen: Koko kampanja voidaan keskeyttää, jos se rikkoo käytäntöjä.
 • Varoitukset: Google voi antaa varoituksen, joka antaa mahdollisuuden korjata ongelman, ennen vakavampia seuraamuksia.
 • Tilin jäädyttäminen: Toistuvista tai vakavista rikkomuksista voi seurata mainostajan Google Ads -tilin tilapäinen tai pysyvä jäädyttäminen.
 • Vaikutukset brändiin ja liiketoiminnalle: Rikkomukset voivat heikentää mainostajan brändin mainetta ja luottamusta siihen. Myös vuorovaikutus ja saavutettavuus kohdeyleisöön vähenevät, mikä voi vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.
 • Oikeudelliset toimet: Vakavissa tapauksissa Google voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin mainostajaa vastaan.
Google adsin mainoskampanjan kannattaa aina pyrkiä oikeakielisyyteen.

Oikeakielisyys: sisällön merkitys korostuu

Oikeakielisyys on yksi Google Ads -käytäntöjen peruspilareista. Sen tarkoituksena on varmistaa, että mainokset ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja ammattimaisia. Tässä muutamia keskeisiä seikkoja, jotka sinun tulee ottaa huomioon:

 • Tyyli ja oikeinkirjoitus: Varmista, että mainoksesi noudattavat yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus- ja kielioppisääntöjä. Vältä epäselvää kieltä ja varmista, että tekstisi on loogista ja ymmärrettävää.
 • Mainosmuotokohtaiset vaatimukset: Eri mainostyypeillä, kuten teksti-, kuva- ja videomainoksilla, on omat erityiset vaatimuksensa. Tämä sisältää merkkirajoitukset, kuvakoon, tiedostokoon sekä videon pituuden. On tärkeää tarkistaa ja noudattaa näitä vaatimuksia, jotta mainokset hyväksytään ja ne toimivat tehokkaasti.
 • Välimerkkien ja symbolien käyttö: Liiallinen välimerkkien tai symbolien, kuten huutomerkkien tai asteriskien käyttö, voi vaikuttaa mainoksen selkeyteen ja ammattimaisuuteen. Google saattaa hylätä mainokset, jotka sisältävät epätarkoituksenmukaisia tai liiallisia symboleja ja välimerkkejä.
 • Isojen kirjainten käyttö: Liiallinen isojen kirjainten käyttö voidaan tulkita huutamiseksi tai huomion hakemiseksi epäasiallisella tavalla. Käytä isoja kirjaimia harkiten.
 • Toisto: Vältä tarpeetonta toistoa mainostekstissäsi. Se voi tehdä tekstistä raskaslukuista ja vähentää viestisi selkeyttä.
 • Kuvien ja videoiden laatu: Käytä selkeitä, tarkkoja ja ammattimaisia kuvia ja videoita. Kuvien tulee olla korkealaatuisia ja relevantteja mainostetulle tuotteelle tai palvelulle. Epäselvät, rakeiset tai muutoin laadultaan ala-arvoiset kuvat ja videot, voivat johtaa mainoksen hylkäämiseen tai huonoihin tuloksiin.

Käytännön vinkkejä mainosten hyväksymiseen

 • Tarkista tekstisi ennen julkaisua: Käytä oikolukuohjelmia ja varmista, että tekstisi on grammatisesti oikein ja helppolukuista.
 • Noudata Googlen ohjeita: Tutustu huolellisesti Googlen mainoskäytäntöihin ja varmista, että mainoksesi noudattavat kaikkia sääntöjä.
 • Pyri selkeyteen: Tee viestistäsi selkeä ja ytimekäs. Vältä monimutkaisia ilmaisuja ja pidä viesti ymmärrettävänä kohdeyleisöllesi.
 • Testaa ja optimoi: Jos mainoksesi hylätään, älä lannistu. Tutki hylkäyksen syyt, tee tarvittavat muutokset ja yritä uudelleen.

Noudattamalla näitä ohjeita, voit parantaa mainostesi mahdollisuuksia tulla hyväksytyiksi Google Ads -alustalla. Muista, että selkeä ja oikeakielinen mainos ei ainoastaan täytä Googlen vaatimuksia, vaan myös parantaa mainoksesi tehokkuutta, viestimällä arvoistasi selkeästi ja ammattimaisesti potentiaalisille asiakkaille.

Lisätietoja Google Ads mainonnan oikeakielisyyskäytännöistä Googlen omalla sivustolla

Huomioi tarkasti alla mainittavat tekniset vaatimukset sisällöistä.

Tekniset vaatimukset Google Ads -mainonnassa

Google Ads -mainonnan onnistumisen kannalta on olennaista ymmärtää ja noudattaa Googlen asettamia teknisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset varmistavat, että mainokset ovat sekä käyttäjien että mainostajien kannalta houkuttelevia, selkeitä ja toimivia. Tekniset vaatimukset kattavat mainosten ulkoasun, toimivuuden sekä mainosten ja niiden kohdesivustojen laadun.

Mainosten ja Kohdesivustojen Laatu

 • Selkeä ja ammattimainen ulkoasu: Google edellyttää, että kaikki mainokset ja myös niiden kohdesivustot ovat ammattimaisesti suunniteltuja, selkeitä ja helposti navigoitavia. Mainoksen tulee ohjata käyttäjä osuvaan ja hyödylliseen sisältöön.
 • Kohteeseen Liittyvät Vaatimukset: Käyttäjien on saatava mainoksen klikkaamisen jälkeen laadukas kokemus. Tämä tarkoittaa, että laskeutumissivun tulee vastata mainoksessa esitettyä tarjousta tai sisältöä ja olla yhteensopiva näytetyn URL-osoitteen kanssa.

Vianetsintä ja parhaat käytännöt

 • Mainoksen hylkäämisen syyt: Jos mainoksesi hylätään teknisten vaatimusten vuoksi, tarkista Google Ads -tilisi hylkäämisen syyt. Google tarjoaa yleensä tarkkaa tietoa siitä, mikä osa mainoksesta tai kohdesivustosta ei täytä vaatimuksia.
 • Muutokset ja uudelleentarkastelu: Tee tarvittavat muutokset mainoksiisi tai kohdesivustoihisi vastaamaan Googlen vaatimuksia. Voit sen jälkeen pyytää mainoksesi uudelleentarkastelua.
 • Jatkuva seuranta ja päivitys: Digitaalisen mainonnan käytännöt ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti. On tärkeää pysyä ajan tasalla Googlen uusimmista vaatimuksista ja suositelluista käytännöistä, jotta mainoskampanjasi pysyvät tehokkaina ja noudattavat sääntöjä.

Teknisten vaatimusten noudattaminen on kriittistä Google Ads -mainonnan onnistumiselle. Se ei ainoastaan varmista mainosten hyväksyntää, vaan myös parantaa mainosten tehokkuutta ja käyttäjäkokemusta.

Lisää teknisistä vaatimuksista Googlen ohjekeskuksessa

Kuinka paljon turvallisuus määrittää mainonnan onnistumista?

Datan kerääminen ja käyttö on tärkeää käyttäjän turvallisuudelle

Datan kerääminen ja sen eettinen käyttö ovat olennainen osa Google Ads -mainontaa. Kun keräät ja käytät tietoja vastuullisesti, voit luoda kohdennettuja ja tehokkaita mainoskampanjoita, jotka kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä ja parantavat mainosten relevanssia.

Tässä ovat keskeiset periaatteet, jotka sinun tulee pitää mielessä datan keräämisessä ja käytössä Google Ads -mainonnassa:

 • Riittävä tietoturva: Varmista, että keräämäsi tiedot ovat suojattuja ja käytät asianmukaisia suojausmenetelmiä, kuten SSL-salausta. Tämä luo luottamusta ja suojaa käyttäjien tietoja.
 • Kielletty tietojen jakaminen: Älä jaa henkilökohtaisia tunnistetietoja ilman käyttäjien nimenomaista suostumusta. Tämä sisältää erityisesti suojattujen tietojen, kuten sähköpostiosoitteiden jakamisen mainonnan yhteydessä.
 • Henkilötietojen väärinkäyttö: Käytä kerättyjä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon olet saanut luvan. Vältä henkilötietojen käyttämistä ilman käyttäjien suostumusta ja kohdista mainokset eettisesti.
 • Euroopassa olevia käyttäjiä koskeva suostumus: Noudata GDPR:n vaatimuksia kerätessäsi ja käyttäessäsi Euroopan talousalueella (ETA) asuvien käyttäjien tietoja. Varmista, että keräät aktiivisen suostumuksen evästeiden ja henkilötietojen käyttöön.
 • Luvattomat evästeet Googlen verkkotunnuksissa: Älä aseta evästeitä Googlen verkkotunnuksiin ilman lupaa. Tämä suojaa sekä käyttäjiä että varmistaa, että mainoksesi noudattavat Googlen käytäntöjä.

Käytännön vinkkejä datan keräämiseen ja käyttöön

 • Tarkista suojausasetukset: Ennen kuin keräät tietoja, varmista, että sivustosi on turvallinen ja käytät salausta henkilötietojen suojaukseen.
 • Ilmoita käyttötarkoitukset selkeästi: Kun keräät tietoja, kerro käyttäjille selkeästi, mihin heidän tietojaan käytetään. Tämä lisää luottamusta ja on myös lainsäädännön vaatimus monilla alueilla.
 • Pyydä suostumus näkyvästi: Varmista, että suostumuksen pyytäminen on selkeää ja erottuu muusta sisällöstä. Käyttäjien tulee ymmärtää, mihin he suostuvat.
 • Seuraa lainsäädännön muutoksia: Pidä itsesi ajan tasalla voimassa olevasta lainsäädännöstä ja Google Ads -käytännöistä, jotta pysyt compliantina.

Noudattamalla näitä periaatteita voit varmistaa, että Google Ads -mainoksesi eivät ainoastaan täytä Googlen vaatimuksia, vaan myös rakentavat positiivista brändikuvaa ja luottamusta asiakkaidesi keskuudessa. Vastuullinen datan kerääminen ja käyttö ovat avain menestyksekkääseen digitaaliseen mainontaan.

Lisätietoja Google Ads -mainonnan datan keräämistä Googlen ohjekeskuksesta

Mainos kampanjan tulee vältellä seuraavia, jotta voidaan onnistua.

Google Adsin rajoittama sisältö: tekijänoikeudet, vaaralliset tuotteet, alkoholi, rahapelit, kryptovaluutat, rahoitustuotteet, petollinen toiminta

Google Ads -mainoskäytännöt on suunniteltu suojelemaan käyttäjiä, mainostajia ja julkaisijoita, samalla varmistaen avoimen ja turvallisen digitaalisen mainonnan ekosysteemin.

Google ei hyväksy esimerkiksi seuraavia asioita mainoksissa:

 • Vihapuhe ja syrjintä: Google kieltää sisällön, joka yllyttää vihaan tai syrjintään, yksilöitä tai ryhmiä kohtaan.
 • Ahdistelu ja kiusaaminen: Kiellettyä on myös sisältö, joka ahdistelee, pelottelee tai kiusaa yksilöitä tai ryhmiä.
 • Uhkaava sisältö: Google ei salli sisältöä, joka yllyttää fyysiseen tai henkiseen vahinkoon.
 • Hyväksikäyttö: Kiellettyä on sisältö, joka pyrkii hyväksikäyttämään muita.
 • Seksuaalinen sisältö: pornografia ja seksuaaliset palvelut ovat rajoitettuja Google-mainossisältöjä.

Käytännöt kattavat laajan kirjon aiheita, mukaan lukien tekijänoikeudet, terveydenhuolto, vaaralliset tuotteet, rahapelit ja muu rajoitettu sisältö. Ymmärtämällä nämä säännöt voit varmistaa, että mainoksesi eivät ainoastaan täytä Google Ads -käytäntöjä, vaan myös palvelevat kohdeyleisöäsi eettisesti ja vastuullisesti. Eri valtioissa, talousalueilla ja toimialoilla voi olla myös tarkempia käytäntöjä kuin toisilla. Seuraavassa muutama esimerkki mainosrajoituksista.

Tekijänoikeudet

Google kunnioittaa tekijänoikeuksia ja odottaa samaa kaikilta mainostajiltaan. Mainokset, jotka sisältävät luvatta tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten kuvia, musiikkia tai videoita, hylätään. Jos sinulla on oikeudet käyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia mainoksissasi, varmista, että voit todistaa nämä oikeudet pyydettäessä.

Tekijänoikeuksien Google-mainoskäytäntö

Terveydenhoito ja lääkkeet

Google Ads sallii tietyn terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän sisällön mainonnan vain, jos se täyttää tiukat vaatimukset ja noudattaa paikallista lainsäädäntöä sekä toimialan standardeja. Esimerkiksi reseptilääkkeiden mainonta on sallittua vain tietyissä maissa ja tietyin ehdoin. Terveysväitteiden tulee olla tieteellisesti todistettuja, eikä mainoksissa saa luvata parannuskeinoa sairauksiin, jotka eivät ole lääketieteellisesti hoidettavissa.

Terveydenhoidon ja lääkkeiden Google-mainoskäytäntö

Vaaralliset tuotteet tai palvelut

Google ei salli tuotteiden tai palveluiden mainontaa, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa, haittaa tai loukkaantumisia. Tähän sisältyy, mutta ei rajoitu, aseet, ammukset, räjähteet, huumausaineet, tupakkatuotteet ja ohjeet vaarallisten tuotteiden valmistukseen. Mainostajien on oltava tietoisia näistä rajoituksista ja vältettävä kyseisen sisällön mainostamista.

Rahapelit

Google sallii rahapelimainonnan vain tietyissä maissa ja tietyin ehdoin. Mainostajien on haettava ja saatava Google Ads -sertifikaatti rahapelimainontaa varten. Rahapelimainokset on kohdistettava ainoastaan niihin maihin, joissa mainostajalla on voimassa oleva lisenssi, ja mainosten on sisällettävä vastuullisen pelaamisen viestejä.

Rahapelien Google-mainoskäytäntö

Muu rajoitettu sisältö

Google Ads -käytännöt rajoittavat myös muita sisältötyyppejä, jotka voivat olla herkkiä tai arkaluonteisia. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, politiikkaan, seksuaaliseen sisältöön ja alkoholiin liittyvät mainokset. Nämä sisältötyypit voivat vaatia erityislupia tai niitä voidaan näyttää vain rajoitetusti.

Lisätietoa rajoitetusta sisällöstä Googlen sivustolla

Parhaat käytännöt rajoitettuun sisältöön liittyen

 • Tarkista sovellettavat käytännöt: Ennen mainoskampanjan aloittamista, tutustu huolellisesti Google Ads -käytäntöihin varmistaaksesi, että mainoksesi noudattavat kaikkia vaatimuksia.
 • Pidä itsesi ajan tasalla: Mainonnan maailma ja sen säännöt muuttuvat jatkuvasti. Pidä itsesi ajan tasalla muutoksista Google Ads -käytännöissä.
 • Ole valmis todistamaan oikeutesi: Jos mainostat sisältöä, joka saattaa rikkoa tekijänoikeuksia tai vaatii erityislupia, varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet ja dokumentaatio valmiina esitettäväksi.

Noudattamalla Google Ads -käytäntöjä et ainoastaan vältä mahdollisia sanktioita, kuten mainosten hylkäämistä tai tilisi jäädyttämistä, vaan myös rakennat luottamusta ja uskottavuutta kohdeyleisösi keskuudessa.

Google Ads -mainoskäytäntöjen yleinen ohjessivusto Google Ads support -sivustolla

Miten saada Google Ads mainostajatodennus päälle ohjekeskuksesta?

Google Ads mainostajantodennus – muista myös tämä!

Google Adsin mainostajantodennus-ohjelma on Google Ads -mainonnan keskeinen osa, joka vahvistaa mainonnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että mainostajien henkilöllisyys ja yritystoiminnan tiedot, ovat ajan tasalla ja tarkistettuja.

Tämä prosessi sisältää mainostajien perustietojen keräämisen ja tarvittavien todennusten suorittamisen, jotka kattavat sekä henkilökohtaisen identiteetin että yritystoiminnan tiedot. Mainostajien on vastattava Google Ads -tiliinsä liittyviin peruskysymyksiin ja suoritettava henkilöllisyyden sekä yritystoiminnan todentaminen, jos Google sitä vaatii.

Lisätietoja Googlen mainostajatodennuksesta Googlen ohjekeskuksessa

Tuliko todennus kohdalle? Tee mainostajatodennnus määräaikaan mennessä

Mikäli tilillesi tulee tehdä mainostajatodennus, tee se ajoissa. Jos mainostaja laiminlyö tämän todennusprosessin määräajassa, Google Ads -tili keskeytetään, mikä estää mainosten näyttämisen, kunnes vaadittavat todennukset on suoritettu.

Tee mainostajatodennus Googlen sivustolla täällä

Voimme auttaa sinun yrityksesi onnistumisessa – YIPI mainostoimisto

Tarvitsetko apua Google Ads mainonnan kanssa?

Mikäli tarvitset apua Google Ads -mainonnan kanssa tai sinulla on kysyttävää liittyen Googlen mainoskäytäntöihin tai mainostajatodennuksen tekemiseen, olemme valmiina auttamaan nopeasti, henkilökohtaisella palvelulla. YIPI on virallinen Google Partner – varmistamme asiakkaidemme onnistumisen Googlen mainospalvelujen osalta. Ota yhteyttä!

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.