Oppaat ja blogit

Ulkoistettu CMO - ostajan opas ennen markkinoinnin ulkoistamista

Ulkoistettu CMO - ostajan opas ennen markkinoinnin ulkoistamista

Sisällysluettelo

Kun yritykset harkitsevat markkinoinnin tehtävien ulkoistamista, yksi usein esitetty kysymys koskee väliaikaisen markkinointijohtajan, eli interim-markkinointijohtajan (eng. Interim-CMO) hyötyjä.

Niin sanottu vuokrajohtaja voi tuoda yritykseen tuoretta perspektiiviä, asiantuntemusta ja joustavuutta markkinoinnin tekemiseen. Mutta mitä tällainen yhteistyö käytännössä tarkoittaa? Katsotaanpa asiaa lähemmin.

Interim-markkinointijohtaja vs. oman henkilöstön palkkaaminen

Interim-markkinointijohtajan palkkaaminen voi olla erinomainen vaihtoehto, jos yrityksesi ei ole valmis tai kykenevä palkkaamaan täysipäiväistä markkinointijohtajaa. Sen sijaan, että sitoutuisit pitkäaikaiseen sopimukseen, voit hyödyntää interim-markkinointijohtajan asiantuntemusta juuri silloin kun sitä eniten tarvitset.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että oman henkilöstön palkkaaminen olisi huono idea. Päinvastoin, omien työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää. Mutta joskus, erityisesti kun tarvitaan nopeaa muutosta tai erityisosaamista, interim-markkinointijohtaja voi olla tehokas ratkaisu.

Interim-johtajan rooli markkinoinnissa

Interim-johtaja, joka toimii väliaikaisena johtajana tietyn projektin tai haasteen ajaksi, tuo yritykseen laajan osaamisensa ja kokemuksensa. Markkinoinnin alalla tämä voi tarkoittaa uusien strategioiden toteuttamista, tiimin kehittämistä tai esimerkiksi yrityksen brändin uudistamista. Jos harkitset interim-johtajan palkkaamista, varmista, että heillä on kokemusta nimenomaan sinun yrityksesi kokoisesta liiketoiminnasta ja toimialasta.

Tehokkaampi resurssien hyödyntäminen

Kun palkkaat ulkoistetun CMO:n, saat käyttöösi koko heidän asiantuntemuksensa, mutta maksat vain käytetystä ajasta. Tämä voi olla erittäin kustannustehokasta, etenkin verrattuna siihen, että palkkaisit kokopäiväisen CMO:n tai pyrkisit kattamaan kaikki tarpeet omalla henkilöstöllä.

Tuoretta näkemystä ja strategista osaamista

Interim-johtaja tuo mukanaan uuden näkökulman ja tuoreita ideoita. Esimerkiksi he saattavat nähdä mahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa tai digitaalisessa markkinoinnissa, joita yrityksesi ei ole aiemmin hyödyntänyt. Kysy potentiaaliselta interim-johtajalta, miten he ovat auttaneet muita yrityksiä vastaavissa tilanteissa.

Joustavuus ja sopeutumiskyky

Interim-johtajat ovat tottuneet työskentelemään erilaisissa organisaatioissa ja ympäristöissä. He voivat helposti sopeutua yrityksesi kulttuuriin ja tuoda arvokasta osaamista erilaisiin projekteihin. Interim-johtaja voi olla hyvä vaihtoehto, jos yrityksesi on kasvuvaiheessa tai läpikäy suuria muutoksia.

Asiantuntemus ja kokemus

Interim-markkinointijohtajat ovat usein kokeneita markkinoinnin ammattilaisia. Heidän tietotaitoaan voit hyödyntää yrityksesi markkinointistrategian kehittämisessä. Älä epäröi hyödyntää interim-johtajan osaamista ja kysy heiltä neuvoa haasteellisiin markkinointikysymyksiin.

Riippumaton näkemys

Toisinaan yrityksen sisällä voi olla vaikea nähdä kokonaiskuvaa tai tunnistaa uusia mahdollisuuksia. Ulkoistettu CMO voi tuoda mukanaan objektiivisen, ulkopuolisen näkemyksen, joka voi auttaa yritystä näkemään asiat uudessa valossa ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia.

Ulkoistettu CMO-palvelu

Mahdolliset haasteet interim-markkinointijohtajan palkkaamisessa

Vaikka interim-markkinointijohtajan hyödyt ovat merkittäviä, on myös joitakin haasteita, jotka kannattaa huomioida:

Sopivan kandidaatin löytäminen voi olla haastavaa

Täydellisen interim-johtajan löytäminen voi olla haastavaa. Kandidaatin on ymmärrettävä yrityksesi kulttuuria, arvoja ja liiketoimintatavoitteita. Älä tyydy ensimmäiseen kohtaamaasi kandidaattiin, vaan tee perusteellinen vertailu ja valinta. Tämä toki pätee omankin henkilöstön palkkaamiseen, joten noudata samoja periaatteita kun etsit sopivaa ulkoistettua CMO:ta. Tässä muutamia vinkkejä:

 • Tunne tarpeesi: Selvitä ensin mitä taitoja ja kokemusta tarvitset. Onko tarpeesi strategisessa suunnittelussa, projektinhallinnassa, digitaalisessa markkinoinnissa vai ehkä PR:ssä? On tärkeää ymmärtää mitä olet etsimässä, jotta voit löytää oikean kandidaatin.
 • Referenssit ja suositukset: Pyydä ehdokkailta referenssejä ja tutustu heidän aikaisempiin projekteihinsa. Onko heidän työnsä tuottanut tulosta? Ovatko aiemmat asiakkaat olleet tyytyväisiä?
 • Vuorovaikutustaidot: Tärkeää on myös se, miten ehdokas kommunikoi ja tekee yhteistyötä muiden kanssa. Onko hänellä kyky johtaa ja motivoida tiimiä? Onko hän tehokas viestijä
 • Mieti oikeaa arvoa: Pidä mielessä, että kustannustehokkuus ei aina tarkoita halvinta hintaa. Mieti, mitä arvoa ehdokas tuo yrityksellesi ja miten tämä arvo verrattuna kustannuksiin.

Kustannukset ja investoinnin tuotto

Interim-markkinointijohtajan palkkaaminen voi olla merkittävä investointi. On tärkeää arvioida, milloin ja kuinka paljon investointia tarvitaan ja mitä odotetaan saavutettavan. Muista laskea interim-johtajan tuoma arvo yrityksellesi, ei pelkästään heidän palkkakustannuksiaan.

Tässä vinkkejä kustannusten hallinnointiin ja investoinnin

 • Määritä budjetti etukäteen: Määrittele, kuinka paljon olet valmis investoimaan ulkoistettuun CMO:hen. Mieti, miten tämä investointi sopii yrityksesi muihin kuluihin ja tavoitteisiin.
 • Arvioi tarpeesi: Mieti, kuinka paljon aikaa ja asiantuntemusta todella tarvitset. Tarvitsetko täysipäiväistä apua vai riittäisikö osa-aikainen tai projektipohjainen apu? Onko tarpeesi jatkuvaa vai vain tietylle ajanjaksolle?
 • Käytä kustannus-hyöty -analyysiä: Arvioi, mitä säästöjä ja tuloksia ulkoistetun CMO:n käyttö voi tuoda. Voisiko heidän asiantuntemuksensa auttaa parantamaan markkinointistrategiaa, tehostamaan kampanjoita tai kasvattamaan myyntiä?
 • Muista mittarit: Aseta selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla voit arvioida ulkoistetun CMO:n suorituskykyä ja tuottoa. Nämä mittarit voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvuun, brändin tunnettuuden parantamiseen tai uusien asiakkaiden hankintaan.
 • Ota huomioon piilokustannukset: Muista, että ulkoistetun CMO:n kustannukset eivät rajoitu pelkkään palkkioon. Saattaa olla koulutus- tai sopeuttamiskustannuksia, ja tarvitset aikaa ja resursseja heidän työnsä ohjaamiseen ja tukemiseen.
 • Pidä avoin mieli: Parhaan palvelun tarjoaja ei välttämättä ole halvin. Mieti, kuinka paljon arvoa kumppani voi tuoda liiketoimintaasi, eikä vain heidän kustannuksiaan. Jos heidän avullaan voidaan saavuttaa merkittävä kasvu tai säästöt, suurempi investointi voi olla perusteltua.

Yrityskulttuurin ymmärtäminen ja toimintatavat

Vaikka interim-markkinointijohtaja tuo mukanaan uuden näkökulman, heidän on myös kyettävä ymmärtämään ja kunnioittamaan yrityksesi kulttuuria ja arvoja. Valitse interim-johtaja, joka arvostaa yrityksesi ainutlaatuisuutta ja on valmis oppimaan sen toimintatavat, joilla nykyinen tiimisi työskentelee.

 • Selitä yrityksesi arvot ja kulttuuri: Tee ehdokkaalle selväksi, mitkä ovat yrityksesi arvot ja millainen kulttuuri teillä vallitsee. Onko yrityksesi innovatiivinen ja dynaaminen vai perinteisempi ja byrokraattinen? Tämä auttaa myös ehdokasta ymmärtämään, sopiiko hän yritykseesi.
 • Selvitä ehdokkaan arvot: Yritä selvittää, mitkä ovat ehdokkaan omat arvot ja minkälaisessa ympäristössä hän on tottunut työskentelemään. Tämä voi antaa viitteitä siitä, sopiiko hän yrityksesi kulttuuriin.
 • Luota avoimuuteen ja joustavuuteen: Valitse ehdokas, joka on avoin uusille ideoille ja erilaisille toimintatavoille. Hänellä tulisi olla kykyä sopeutua nopeasti uusiin ympäristöihin ja työtapoihin.
 • Keskustele kommunikoinnista ja toimintatavoista: Keskustele siitä, miten yrityksessäsi kommunikoidaan ja mitkä ovat yleiset toimintatavat. Hyvä interim-johtaja on valmis mukautumaan yrityksen tavat ja työskentelemään niiden mukaisesti.
 • Tee tiivistä yhteistyötä: Anna interim-johtajalle mahdollisuus tutustua tiimiisi ja yrityksesi arkeen. Mitä paremmin hän ymmärtää yrityksesi kulttuurin ja toimintatavat, sitä paremmin hän voi johtaa ja tukea tiimiäsi.
 • Tarkista sopeutuminen: Seuraa, miten hyvin interim-johtaja sopeutuu yrityksesi kulttuuriin ja toimintatapoihin. Jos näyttää siltä, että hänellä on vaikeuksia sopeutua, keskustele asiasta ja tee tarvittavat muutokset. Muista, että sopeutuminen vie aikaa, joten anna interim-johtajalle riittävästi aikaa sopeutumiseen.

Ulkoistettu CMO: Asiantuntijan apua kun sitä tarvitaan

Interim-markkinointijohtajan palkkaaminen voi olla erinomainen vaihtoehto, jos yrityksesi ei ole valmis tai kykenevä palkkaamaan täysipäiväistä markkinointijohtajaa. Sen sijaan, että sitoutuisit pitkäaikaiseen sopimukseen, voit hyödyntää interim-markkinointijohtajan asiantuntemusta juuri silloin kun sitä eniten tarvitset.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että oman henkilöstön palkkaaminen olisi huono idea. Päinvastoin, omien työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää. Mutta joskus, erityisesti kun tarvitaan nopeaa muutosta tai erityisosaamista, interim-markkinointijohtaja voi olla tehokas ratkaisu.

YIPI Markkinointi palveluna

YIPI Markkinointi palveluna - vähän kuin Ulkoistettu CMO, jos niin sen haluat ajatella

Me YIPI:llä tarjoamme markkinointia palveluna ja räätälöimme kokonaisuuden aina sinun tarpeidesi mukaan. Tarjoamme yrityksellesi asiantuntemusta, näkökulmaa, tukea, ja lisäresursseja jotta voit saavuttaa markkinointitavoitteesi ja onnistua markkinoinnissa. Meidän tehtävämme on auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään.

Katso valmiit pakettimme alta löytyvästä linkistä tai pyydä tarjous sinulle räätälöidystä markkinointipalvelusta tai vuokrajohtajasta:

Tutustu Markkinointi palveluna -konseptiimme.

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.