Markkinoinnin johtaminen pienessä yrityksessä
Oppaat ja blogit

Markkinoinnin johtaminen pienessä yrityksessä

Yrityksen koosta riippumatta markkinointi on suuressa osassa yrityksen liiketoimintaa. Tiedätkö sinä miksi markkinointi on tärkeää ja millaisia tuloksia sen avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa?

Tämän hetkisessä yritysmaailmassa moni yritys ei ole vielä suonut markkinoinnille riittävää arvostusta. Markkinointibudjettiin ei haluta laittaa riittävästi rahaa ja tuloksia odotetaan muutamalla mainoskampanjalla. Markkinointi ei kuitenkaan toimi näin!

Mitä on markkinointi?

Markkinointi on suuri kokonaisuus, joka koskettaa lähes kaikkia yrityksen toimintoja. Markkinointi yleensä luotu yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden ympärille ja se ohjaa kysyntää sekä edistää yrityksen tuotteiden ja palvelujen myyntiä erilaisin keinoin. Markkinoinnilla yritys pystyy myös lisäämään kannattavuutta ja liikevoittoa markkinoimalla kannattavia tuotteita, mutta myös kasvattaa näkyvyyttä ja yrityksen brändiä sekä asiantuntijuutta.

Parhaimmillaan hyvin toteutettu markkinointi voi muodostua yrityksen tärkeimmäksi kilpailueduksi, jolla se myös erottautuu muista yrityksistä. Markkinointiin investoiminen nostaa usein nopeastikin liikevaihtoa ja tuo pitkällä aikavälillä merkittävästi lisää kannattavuutta.

Jotta markkinointi onnistuu, tulee markkinointia johtaa oikealla tavalla. Koska markkinointia tehdään tänä päivänä hyvin pitkälti digitaalisissa kanavissa, nykyaikainen markkinoinnin johtaminen on ennen kaikkea datalähtöistä suunnittelusta toteutusvaiheeseen saakka.

Markkinointi koskettaa lähes yrityksen kaikkia toimintoja.

Markkinoinnin johtaminen pienyrityksessä

Markkinointi on kokonaisuus monenlaisia toimenpiteitä. Se liittyy oikeastaan kaikkeen siihen, mitä yrityksessä tehdään. Onnistuakseen, jonkun henkilön on kuitenkin pidettävä lankoja käsissä ja huolehdittava sen oikeanlaisesta toteutuksesta. Markkinointia ei välttämättä tehdä kuitenkaan yhden ihmisen voimin, vaan sen toteutukseen osallistuu useampi henkilö.

Pienemmässä yrityksessä voidaan myös kokeilla herkemmin erilaisia asioita. Pienyritykset ovat joustavampia, niissä on vähemmän byrokratiaa ja päättäjätasoja. Päätökset tehdään nopeammin, eikä päätösten tekemiseen usein vaikuta ulkopuolinen kontrolli tai rajoitukset. Pienessä yrityksessä markkinoinnista saattaa vastata henkilö, jolla on muitakin vastuualueita.

Markkinointia voidaan tehdä esimerkiksi sosiaalisen median ja verkkosivujen kautta. Harva yritys kuitenkaan osaa itsenäisesti tehdä suunnitelmallista hakukoneoptimointia ja lisätä sitä kautta näkyvyyttään Googlen hakukoneissa. Markkinoinnista saatavaa dataa pitäisi myös tarkastella, jotta sitä voidaan kehittää.

Toteutatko markkinointia suunnitelmallisesti ja tehokkaasti?

Markkinoinnin johtamisessa tulisi ymmärtää, että toimiakseen, siihen tulisi käyttää aikaa ja rahaa pitkällä tähtäimellä. Markkinoinnin toimivuuden kannalta, sinun on keskityttävä juuri oikeisiin asioihin. Sinun on tiedettävä kenelle markkinoit, missä markkinoit ja milloin markkinoit.

Markkinoinnin kehittäminen

Markkinoinnin kehittäminen ja siinä onnistuminen lähtevät aina tavoitteista sekä markkinointisuunnitelmasta. Oikeanlaisen markkinoinnin avulla asiakkaat löytävät tuotteesi ja palvelusi. Markkinointi myy, joten sinun on mahdollista kasvattaa liiketoimintaasi pitkällä aikavälillä. Toteutettu ja onnistunut markkinointi herättää luottamusta ja voit näin myös varmistaa itsellesi pitkäaikaisia asiakkaita.

Kohderyhmän tunnistaminen auttaa markkinoinnin suunnittelussa

Sinun tulee tietää kohderyhmäsi, kenelle haluat myydä tuotetta tai palveluasi. Tämän avulla ymmärrät, missä sinun kannattaa markkinoida sekä mihin sinun tulisi käyttää markkinointibudjettiasi ja millainen viestintä tehoaa juuri sinun kohderyhmäsi asiakkaisiin. Tunnistamalla oikean kohderyhmäsi, löydät itsellesi oikeat kanavat, joissa asiakkaasi ovat.  

Mietityttääkö ostajapersoonat? Lue lisää oheisesta linkistä.

Maksettu mainonta tehostaa markkinointia

Maksettu mainonta on keino levittää sosiaalisen median sisältöä kohdentaen sitä halutulle kohdeyleisölle esimerkiksi henkilön kiinnostuksen kohteiden, iän, sukupuolen tai muiden demografisten tietojen pohjalta. Lue lisää mainonnan kohdentamisesta Facebookissa toisesta artikkelistamme.

Sosiaalisen median algoritmit pyrkivät tarjoamaan relevanttia sisältöä Facebookin käyttäjille. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että yritysten orgaaniset postaukset leviävät entistä huonommin ja niitä näytetään yksityishenkilöille yhä vähemmän. Maksettua mainontaa käyttämällä saat itsellesi laajemman kohdeyleisön, tarkemmat kohdentamismahdollisuudet sekä levitettyä sisältöäsi tehokkaammin potentiaalisten asiakkaidesi käyttöön.

Maksetun mainonnan kautta voidaan saada uusia asiakkaita. Se on edullista verrattuna moniin muihin mainoskanaviin. Tämän avulla voidaan kasvattaa yrityksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Pystyt tätä kautta myös sitouttamaan asiakkaitasi paremmin ja yrityksesi löydettävyys paranee.

Mittaa tuloksia ja menestyt

Mitään markkinointia ei kannata tehdä, jos sen perustana ei hyödynnetä dataa. Tämä erityisesti on aihe, joka vie jonkin verran aikaa ja mikä usein jää erityisesti pienissä yrityksissä kokonaan tekemättä.

Jokaisen markkinoinnin tavoitteen tulee olla mitattavissa. Tavoitteen tulee olla riittävän tarkka, relevantti sekä aikaan sidottu. Dataa on saatavilla esimerkiksi asiakas- ja brändinäkökulmista, jotka lähtökohtaisesti vaativat erillisen tutkimuksen niiden lähtötasojen selvittämiseksi ja seuraamiseksi.

Yrityksen liiketoiminnassa markkinointia pitäisi pyrkiä katsomaan laajasti. Sitä kautta voidaan ymmärtää sen rooli ja tärkeys asiakasarvon kasvattamisessa asiakaskokemuksen ja brändimielikuvan kautta. Seuraa datan kehitystä, jotta tiedät miten sinun tulee kehittää omaa toimintaasi ja millainen sisältö toimii juuri sinun yrityksessäsi.

Voidaan nähdä, että hakukoneptimointi on osa toimivaa markkinointia.

Hakukoneoptimointi tuo lisää potentiaalisia asiakkaita

Näkevätkö asiakkaasi tuotteesi ja löytävätkö he nettisivuillesi? Sinun tulee varmistaa, että löydyt hakukoneista. Potentiaaliset asiakkaat etsivät vastauksia ongelmiinsa suoraan Googlesta, joten sinun on näyttävä oikeille asiakkaille, oikeilla hakusanoilla. Kun tiedostat kohderyhmäsi sinun on helpompi hahmottaa, millä hakusanoilla tai kysymyksillä he etsivät tietoa. Sinun tulee siis löytyä oikeilla hakusanoilla hakukoneista, joten sinun pitää tehdä sivuillesi ja sisällölläsi hakukoneoptimointia. Kiinnostuitko hakukoneoptimoinnista ja sen mahdollisuuksista? Lue lisää miten voit onnistua siinä täältä.

Onko markkinointiin riittävää osaamista ja käytettävissä olevia resursseja?

Ajanpuutteen ja resurssien vähyyden takia markkinointia ei hoideta usein riittävän tehokkaasti. Tavoitteet on asetettu, mutta niitä ei ehditä noudattamaan tai ei ole osaamista sen kehittämiseen. Oletko sinä tehnyt markkinoinnissasi hakukoneoptimointia tai ostanut yrityksellesi näkyvyyttä?

Keskitä osaamisesi omaan tekemiseen ja siihen mitä osaat parhaiten

Pienessä yrityksessä voidaan myös ulkoistaa palveluita. Pienyrityksen toiminta on luonnollisesti rajoittunut resurssien suhteen, joten palvelua voidaan ostaa ulkopuolisilta. Pienyrittäjän tulee keskittyä kilpailuetuun, on se sitten tuote tai palvelu, jotta sen on mahdollista kilpailla isompia yrityksiä vastaan. Tämä teema pätee myös markkinoinnin suunnittelussa. Mikäli olet alasi paras putkiasentaja: kannattaako sinun tehdä markkinointitoimenpiteet omin keinoin vai keskittyä itse tekemiseen ja ulkoistaa markkinointi siihen erikoistuneelle tekijälle?

Markkinoinnin johtaminen on esimerkiksi tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa.

Markkinoinnin ulkoistaminen

Yksi palvelu, joka on helppo ulkoistaa alansa ammattilaisille on markkinointi. Tämä voidaan tehdä siksi, että yrittäjän oma aika tai taidot jollakin markkinoinnin osa-alueella eivät välttämättä riitä markkinoinnin kehittämiseen. Markkinoinnin kehittäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä seikoista, jonka avulla pysytään mukana nykyajan kilpailussa. Tällöin on hyvä löytää ympärilleen alan ammattilaiset ja keskittyä itse siihen, minkä osaa parhaiten. Kun yritys toimii parhaalla mahdollisella tavalla, voi se kilpailla osaamisellaan muita suurempia yrityksiä vastaan.

Ulkoistamalla markkinoinnin palvelut, markkinoinnin yritys tuo puuttuvat markkinoinnin osaamisalueet nykyiseen tiimiinne. Markkinointialan yritys ottaa vetovastuun koko markkinoinnista ja raportoi jatkuvasti saavutetuista tuloksista.

Markkinoinnin ulkoistaminen saa yrityksen markkinoinnin nopeaan kasvuun, rakentaa toimivan konseptin juuri sinun yrityksellesi ja tuo näin yritykselle uusia asiakkaita.

Yhteenveto

Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus on tärkeää yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Yrityksellä tulee olla nykypäivänä toimivat verkkosivut sekä sosiaalisen median tilit, joita päivitetään aktiivisesti ja pysyvät ajan hermolla. Mikäli sisältöä ei tuoda riittävästi, eivät esimerkiksi verkkosivut näy hakukoneessa ja myös sosiaalisen median tilit jäävät parempien jalkoihin. Markkinoinnin johtamisesssa on tänä päivänä erittäin tärkeää seurata markkinoinnin analytiikkaa, jotta markkinoinnista saadaan niitä tuloksia joita halutaan saavuttaa.

Toteutatteko te yrityksessänne näitä asioita? Useat yritykset myös ulkoistavat markkinointinsa, sillä ammattilaiset optimoivat markkinointia ja käyttävät rahaa ja aikaa oikeisiin asioihin.

Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää palveluistamme, ota yhteyttä ja onnistutaan markkinoinnissa!

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.