Kaupallinen yhteistyö ja vaikuttajamarkkinointi - kannattaako niihin satsata?
Oppaat ja blogit

Kaupallinen yhteistyö ja vaikuttajamarkkinointi - kannattaako niihin satsata?

Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosina ollut yksi viestinnän ja markkinoinnin nopeimmin kasvavista trendeistä. Yhä useammat brändit tekevät yhteistyötä erilaisten vaikuttajien ja bloggaajien kanssa sosiaalisessa mediassa.

Oletko sinä ottanut affiliate- tai vaikuttajamarkkinoinnin osaksi yrityksesi markkinointia? Kerromme lisää aiheesta artikkelissa.

Vaikuttajamarkkinoinnin ja kaupallisen yhteistyön hyötyjä

Kaupallisella yhteistyöllä tarkoitetaan yrityksen ja jonkin toisen tahon välistä yhteistyötä, jossa molemmat hyötyvät toistensa resursseista, asiantuntemuksesta tai näkyvyydestä. Yritys voi esimerkiksi tehdä yhteistyötä vaikuttajan kanssa, joka esittelee yrityksen tuotteita tai palveluita seuraajilleen ja luo näin uusia asiakkaita yritykselle.

Luottamuksen rakentaminen

Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteena on luoda luotettava ja vaikuttava viestintäkanava potentiaalisten asiakkaiden suuntaan. Vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, että yksittäisten henkilöiden tuottamaan sisältöön suhtaudutaan usein luotettavammin ja positiivisemmin, kuin brändien omiin sisältöihin sosiaalisen median alustalla.

Tavoita yleisöä ihmislähtöisesti

Vaikuttajat tarjoavat ihmislähtöisen tavan tavoittaa yleisöä ja rakentaa luottamusta brändiin. Heidän henkilökohtainen kosketuksensa, asiantuntemuksensa ja seuraajiensa kanssa luomansa suhde tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa myös mahdollisuuden kohdentaa viestejä tiettyyn yleisöön, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttajan sisällöistä. Vaikuttajalla on jo oma yleisönsä, joka on jo ennestään sitoutunut vaikuttajan tuottamaan viestiin. Yritys voi hyötyä tästä kohderyhmästä maksamalla vaikuttajalle, joka puolestaan suosittelee sisältöjensä avulla markkinoijan tuotetta, palvelua tai brändiä.

Affiliate-markkinointi ja vaikuttajamarkkinointi kulkevat käsi kädessä

Usein vaikuttajamarkkinoinnin yhteydessä puhutaan affiliate-markkinoinnista. Toisinaan käytetään termiä käyttäjien luoma sisältö (eng. User Generated Content, UGC), kun kyse on pienemmistä vaikuttajista.

Affiliate-markkinointi on markkinoinnin keino, jossa julkaisija tai mainostaja ohjaa liikennettä mainostavan yrityksen verkkosivuille. Se mahdollistaa vaikuttajan, yrittäjän tai tavallisen kuluttajan ansaista rahaa omalla asiakaskunnallaan. Mainostavalle yritykselle tämä on tietysti tapa kasvattaa asiakaskuntaansa tehokkaasti.

Affiliate-markkinointi on siis yhteistyömalli, jossa yritys maksaa komissiota kumppaneilleen heidän tuottamastaan liikenteestään tai myynnistä. Yritykset voivat työskennellä affiliate-verkostojen, kuten vaikuttajien, bloggaajien tai verkkosivustojen kanssa.

Mikäli erityisesti bloggaaminen kiinnostaa, lue artikkelimme miten voit kehittää liiketoimintaa blogisisältöjen avulla.

Affiliate-verkosto on helppo tapa aloittaa affiliatemarkkinointi

Mitä affiliate-markkinointi maksaa?

Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi on usein mainostavalle yritykselle hyvin kustannustehokasta. Riippuen mainosverkosta, aloistuskustannukset ovat hyvin pienet tai niitä ei ole lainkaan.

Mainosverkostostolla tarkoitetaan yritystä, joka toimii välikätenä mainostajien ja mainospaikkojen myyjien välillä. Se toimii alustana, jossa mainostajat ja julkaisijat voivat löytää toisensa.

Aloituskustannusten ja erilaisten toimenpiteiden jälkeen maksetaan pelkästään saavutetuista tuloksista, eli palkkio on komission mukainen. Affiliate-markkinoinnin avulla yritys siis käytännössä ulkoistaa asiakashankintansa ja maksaa ainoastaan toteutuneista kaupoista.

Tärkeintä on määrittää yhteistyömalli, joka palvelee molempia osapuolia: sekä markkinoijaa, että yritystä joka hyödyntää vaikuttaja- tai affiliatemarkkinointia. Usein tämä hoituu esim. CPS, CPA, CPC tai CPM -mukaisella hinnoittelumallilla, riippuen kampanjan tavoitteesta.

Yleisimmät ja keskeisimmät affiliate-markkinoinnin käsitteet - tiedä nämä perusasiat

Mietityttääkö CPS, CPA, CPC tai CPM? Nämä ovat käsitteitä, jotka liittyvät affiliate-markkinoinnin kustannuksiin. Tutustu vähintään näihin ja ymmärrät kustannusrakenteen perusteet.

Huom! Oli yhteisty√∂n rakenne mik√§ tahansa alla olevista - m√§√§rittele se niin, ett√§ se tuottaa yrityksellesi hy√∂ty√§. √Ąl√§ esimerkiksi tuhoa myyt√§v√§n tuotteen katerakennetta kannattamattomalla yhteisty√∂ll√§.

Ymmärrä kuitenkin se, että markkinointiin tulee investoida riittävästi, jotta se voi tuottaa jotakin. Eli jos vaikuttaja on merkittävä ja hyvä: valitse hänet ennen edullisempaa ja sopimattomampaa vaikuttajaa äläkä tingi muutaman kateprosentin tähden - se voi olla pitkässä juoksussa kannattavinta!

Cost per Sale

Cost per Sale (CPS) eli hinta per kauppa on yksi tyypillisimmistä hinnoittelumuodoista, jossa mainostava yritys maksaa etukäteen sovitun summan jokaisesta ostosta. Summa voi olla esimerkiksi kiinteä maksu, joka maksetaan jokaisesta ostosta riippumatta myydyn tuotteen tai palvelun arvosta. Se voi myös olla prosentuaalinen osuus kaupan loppusummasta.

Cost per Action (tai Cost per Acquisition)

Cost per Action (CPA) on hinta, jonka yritys maksaa jokaisesta tietyntyyppisestä toiminnosta, jonka affiliate-markkinoija saa aikaan. Toimisto voi olla esimerkiksi liidilomakkeen täyttö, videon katselukerta tai rekisteröityminen. Tämä tarkoittaa usein toimintoja, joista ei ole suoraa myyntiä, mutta se edesauttaa ko. tavoitteen saavuttamista merkittävästi.

Cost per Click

Cost per Click on saman tyyppinen malli kuin CPA, mutta tässä mallissa julkaisijalle maksetaan palkkio pelkästään linkin klikkauksesta. CPC-mallissa ei siis ole merkitystä, tapahtuuko lopullista myyntitapahtumaa tai muita toimenpiteitä, vaan provisio maksetaan toteutuneista klikkauksista.

Cost per Mille

Cost per Mille (CPM) on yleisesti brändikampanjoissa käytetty hinnoittelumalli, jonka yritys maksaa jokaiselle tuhannelle näyttökerralle. Tämä malli on yleinen mainosbannereissa tai videokampanjoissa. Kun halutaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä tietylle yleisölle, voi tämä olla hyvä hinnoittelumalli ja pitää tavoitteet selkeänä.

Onko affiliate-markkinointi riskitöntä?

Kun affiliate-markkinoinnilla saadaan aikaan myyntiä, on se yleensä järkevää kunhan myynnin katetuotto pysyy kunnossa. Affiliate-markkinointia ei kuitenkaan kannata tehdä brändin kustannuksella ja käyttää esimerkiksi sellaisia vaikuttajia, jotka eivät sovellu brändimielikuvaan.

Mihin vaikuttajamarkkinoinnilla sitten pyritään? Ja mitä sinun tulee ottaa huomioon vaikuttajaa valitessa? Jatkamme siitä seuraavassa kappaleessa.

Affiliate-markkinoinnissa on monta riskitöntä tapaa menestyä verrattuna perinteiseen markkinointiin

Mihin vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään?

Yrityksen näkökulmasta kaupallinen yhteistyö tavoittelee myynnin kasvattamista tai paremman brändin tunnettuuden saavuttamista. Yrityksen on kuitenkin valittava yhteistyökumppaninsa omien arvojensa mukaisesti.

Kun yritys on valinnut yhteistyön omiin arvoihin sopivaksi, yhteistyö on yleensä kannattavaa. Onnistuessaan kaupallinen yhteistyö on arvokas markkinointitoimenpide molemmille osapuolille.

Mikäli esimerkiksi yrityksesi brändi ei ole vielä tuttu tai se on uusi, voi vaikuttajamarkkinointi auttaa brändin luotettavuuden kannalta. Tämä edellyttää kuitenkin, että vaikuttaja on valittu brändin mukaisesti.

Mitä ottaa huomioon vaikuttajaa valitessa?

Vaikuttajan valinta on tärkeä osa vaikuttajamarkkinointia. Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon.

Luottamus rakentuu yhteisön kautta

Usein yleisö luottaa seuraamaansa vaikuttajaan. Vaikuttaja on tehnyt heihin vaikutuksen ja hänen elämäänsä seurataan päivittäin tai viikottain.

Monet vaikuttajat rakentavat yhteisönsä pitkän ajan kuluessa ja seuraajat tuntevat heidät sekä heidän tyylinsä. Tämä luo luottamusta, koska seuraajat kokevat tuntevansa vaikuttajan henkilökohtaisesti ja uskovat, että he jakavat rehellisiä ja aitoja näkemyksiä.

Yleisön demografia

Yksi ensimmäisistä asioista, jotka sinun tulisi tarkistaa, on vaikuttajan yleisön demografinen profiili. Onko heidän yleisönsä samankaltainen kuin sinun kohderyhmäsi? Onko heidän yleisönsä ikä, sukupuoli, sijainti tai kiinnostuksen kohteet linjassa tuotteesi tai palvelusi kanssa?

Sisällön laatu ja tyyli

Vaikuttajan tuottaman sisällön tulisi olla laadukasta ja sen tulisi sopia yrityksesi brändiin. Tarkastele heidän aikaisempaa sisältöään - onko se ammattimaista, luovaa ja houkuttelevaa?

Sitoutuminen tuotettuun sisältöön

Suurten seuraajamäärien lisäksi kannattaa tarkastella vaikuttajan sitoutumisastetta. Kuinka paljon heidän yleisönsä kommentoi, tykkää ja jakaa heidän sisältöään? Korkea sitoutumisaste viittaa usein siihen, että vaikuttaja on luonut vahvan yhteyden yleisöönsä. Sitoutunut yleisö takaa jo itsessään yleensä paremman onnistumisen markkinointikampanjalle.

Miten tehdään hyvää sisältöä pitkäjänteisesti? Lue artikkelimme sisältöstrategian rakentamisesta.

Tulospohjainen markkinointi sosiaalisessa mediassa

Kannattaako yrityksen hyödyntää tulospohjaista yhteistyötä somessa?

Vaikka vaikuttajamarkkinoinnin ympärillä onkin ilmennyt ongelmia, on se siitä huolimatta kasvava toimiala. Moni yritys on onnistunut toteuttamaan menestyksekästä kampanjointia yhteistyönä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa.

Vaikuttajien tehokkuus perustuu heidän asiantuntemukseensa ja persoonalliseen karismaansa. Vaikuttajilla on mahdollista vaikuttaa yhteisönsä osto- ja kulutuskäyttäytymiseen. Yhteistyön kautta yritys tavoittaa tehokkaasti kohdeyleisöä. Luottamussuhde on näin helpompi rakentaa.

Vapauttaa yrityksen sisäisiä resursseja muuhun toimintaan

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi voi vapauttaa yrityksen markkinointiresursseja muuhun toimintaan käytettäväksi. Yritys saa vaikuttajien kautta näkyvyyttä ja lisää seuraajia sekä jaettavaa sisältöä myös omalle tililleen.

Vaikuttajamarkkinointiin kannattaa kuitenkin käyttää aikaa ja suunnitelmallisuutta. On tärkeää valita juuri oikeanlainen vaikuttaja kyseiselle yritykselle.

Lisäksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa ajatella kuten muutakin markkinointia, eli strategisesti. Yksittäisillä postauksilla on vaikeaa saada oikeanlaista tulosta aikaiseksi, mutta pidemmällä räätälöidyllä kampanjalla saatetaan päästä todellisiin tuloksiin.

Kustannustehokas tapa hankkia uusia asiakkaita

Affiliate-markkinointi voi olla myös erittäin kustannustehokas tapa hankkia uusia asiakkaita, koska maksat vain toteutuneista toiminnoista, kuten myynnistä tai liidien hankinnasta. Se voi myös auttaa yritystäsi laajentamaan näkyvyyttään useille eri sivustoille ja alustoille.

Kuitenkin, sekä vaikuttajamarkkinoinnin että affiliate-markkinoinnin onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua, oikeiden kumppaneiden valintaa, jatkuvaa analysointia ja optimointia. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää molempien strategioiden vahvuudet ja heikkoudet sekä investoida resursseja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Kaupallinen yhteistyö, vaikuttajamarkkinointi ja affiliate-markkinointi tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia yrityksille navigoida digitaalisen markkinoinnin monimutkaisessa maailmassa. Kun ne toteutetaan oikein, ne voivat tuoda merkittäviä etuja yritykselle - aina bränditietoisuudesta ja asiakasuskollisuudesta myyntiin ja liikevaihtoon. 

Ennen aloitusta, tunnista kohdeyleisösi

Kuten kaikessa markkinoinnissa, avain on tunnistaa ja ymmärtää kohdeyleisöäsi. Tämä onnistuu esimerkiksi ostajapersoonien avulla.

Vaikuttajamarkkinointi ja affiliate-markkinointi ovat tehokkaimmillaan, kun ne resonoivat yrityksesi kohderyhmän kanssa. Siksi on olennaisen tärkeää valita oikeat vaikuttajat ja kumppanit - ne, jotka voivat aidosti inspiroida ja vaikuttaa potentiaalisiin asiakkaisiin.

On myös tärkeää pitää mielessä, että vaikka vaikuttajamarkkinointi ja affiliate-markkinointi voivat tarjota upeita tuloksia, ne eivät välttämättä sovi jokaiselle yritykselle tai tilanteelle. Ne ovat vain yksi osa laajempaa markkinointistrategiaa ja ne on sovitettava yhteen muiden strategioiden ja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Miten aloittaa vaikuttajamarkkinointi?

Ennen kuin suunnittelet, miten löydät oikeanlaisen vaikuttajan brändille sopivaksi, sinun on luotava perusta kampanjan onnistumiselle.

Käytä yrityksen sosiaalisen median analyysitietoja, opi tuntemaan kohdeyleisösi ja määrittele vaikuttajamarkkinointistrategiasi sekä kampanjasi tavoitteet.

Mistä löytää oikeanlainen vaikuttaja yritykselle?

Sinulla voi olla mielessäsi jo muutama vaikuttaja, jotka kenties sopisivat sinun brändillesi. Ollaksesi varma, että juuri he sopivat yrityksesi vaikuttajaksi, voit arvioida sitä esimerkiksi seuraavien mittareiden avulla

Vaikuttajan työn laatu

Kun työskentelet vaikuttajan kanssa, annat hänelle vapauden luoda sisältöä brändillesi, joten sinun tulee varmistaa, että heidän tekemä sisältönsä on laadukasta.

Tutustu vaikuttajan tekemään sisältöön: tuntuuko se aidolta, pyrkiikö se lisäarvoon ja löytyykö julkaisusta tarinankerronnallinen elementti?

Yleisön sitoutuneisuus

Sitoutumisastetta voidaan tutkia esimerkiksi tykkäysten ja kommenttien kautta. Onko hänen yleisönsä siis aktiivinen? Kommentteja voi myös seurata siitä näkökulmasta, vastaako vaikuttaja niihin. Passiivinen yleisö ei ole hyväksi brändiyhteistyölle, vaan haluat yhteisön levittävän viestiäsi muille.

Vaikuttajan tavoitettavuus

Löydä vaikuttaja, jonka seuraajat ovat aidosti kiinnostuneita aiheesta, jotta he voisivat kääntyä sinun brändisi puoleen. Vaikuttajilla on myös erilaiset yleisöt eri sosiaalisen median kanavissa, joten saatat joutua muokkaamaan strategiaasi sen mukaan, mihin kanavaan olet kampanjaasi kohdistamassa.

Vaikuttajan muut tuotemerkit, joita hän edustaa

Kun selvität minkä brändien kanssa vaikuttaja on tehnyt aiemmin yhteistyötä, pystyt päättämään kuuluuko hänen yleisönsä sinun kohdemarkkinoihisi. Osa vaikuttajista tekee yhteistyötä kenen tahansa kanssa. Tämän vuoksi kannattaa varmistaa, että vaikuttaja on todella brändille sovelias ja yhteistyö tuottaa arvoa.

Affiliate-markkinointi ja vaikuttajamarkkinointi kulkevat käsi kädessä

Tarvitsetko apua vaikuttajamarkkinoinnin tai affiliate-yhteistyön suunnittelussa?

Me YIPI:llä autamme yrityksiä onnistumaan markkinoinnin eri keinoissa ja suunnittelemme markkinoinnin siten, että siitä saadaan yrityksellesi kannattavaa. Olemme hyödyntäneet affiliate-mallia osana markkinointikampanjoita sekä kuluttaja-, että yrityskampanjoissa ja tiedämme mitä se vaatii.

Mikäli aihe on sinulle uusi tai tarvitset lisäpotkua jo olemassa oleviin vaikuttajayhteistöihin, ota yhteyttä ja onnistutaan yhdessä!

‚Äć

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! ūüĎá

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.
‚Äć
Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.