Liiketoiminnan kehittäminen blogisisältöjen avulla
Oppaat ja blogit

Liiketoiminnan kehittäminen blogisisältöjen avulla

Blogisisällöt jäävät Suomessa usein yrityksen liiketoiminnan kehittämisen ulkopuolelle. Mutta mistä se johtuu?

Sisältöjen avulla voidaan suoraan kertoa mistä tahansa aiheesta yrityksen verkkosivuilla. Hakukoneoptimoidut sisällöt tuovat liikennettä Googlesta ja hyvin kirjoitettu blogi auttaa asiakaspalvelua sekä parantaa yrityksen mielikuvaa asiantuntijana.

Ota blogisisällöt yrityksesi liiketoiminnan kehittämisen tueksi!

Miksi blogisisällöt ovat tärkeitä liiketoiminnan kehittämisessä?

Blogisisältöjen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on huomattava. Ne tarjoavat yritykselle mahdollisuuden rakentaa brändiään, kasvattaa tunnettuuttaan ja mainettaan, sekä luoda ja ylläpitää asiakassuhteita. Puhumattakaan hakukonenäkyvyydestä!

Usein hyvä blogisisältö kerää liikennettä yritysten sivuille jopa vuosienkin päästä sen julkaisemisesta. Kun ihmiset tulevat sivustollesi, sinun tarvitsee enää vain saada heidät ottamaan yhteyttä sinuun. Blogit tekevät "raskaan työn" puolestasi.

Blogisisältöjen vaikutus brändin tunnettuuteen ja maineeseen

Blogi tarjoaa yrityksellesi paikan tuoda esiin omaa asiantuntemusta ja näkemyksiäsi alan kysymyksistä. Säännöllinen ja laadukas blogisisältö auttaa rakentamaan brändiä asiantuntijana ja luotettavana toimijana omalla alueellaan. Kun yritys tarjoaa hyödyllistä tietoa ja arvokasta sisältöä lukijoilleen, se luo positiivista mielikuvaa ja vahvistaa mainettaan alalla.

Hyvin tehty sisältö voidaan jakaa lukijan omalla nettisivulla, sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa koulutyössä. Yrityksesi mielikuva kohentuu samalla, kun sisältöäsi jaetaan muiden alustojen kautta.

Blogisisältöjen merkitys hakukoneoptimoinnissa ja liikenteen kasvattamisessa

Blogin avulla on mahdollista tehdä hakukoneoptimointia vaikuttavammin ja siten houkutella enemmän kävijöitä verkkosivuille. Kun blogisisällöissä käytetään oikeita avainsanoja ja tarjotaan arvokasta tietoa, hakukoneet indeksoivat ja sijoittavat sivuston paremmin hakutuloksissa. Näin potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen helpommin ja liikenne verkkosivuilla kasvaa.

Kaikki ovet ovat avoinna blogien aiheisiin liittyen ja voit korostaa haluamiasi asioita uusissa sisällöissä. Jos huomaat tietyn tuoteryhmän myynnin heikentyneen, voit tehdä aiheesta blogisisältöjä! Jos haluat tavoittaa tiettyä kohderyhmää, kehitä liikennettä blogeilla!

Strateginen suunnittelu ja blogisisältöjen määrittäminen liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta

On tärkeää, että blogisisältöjen luominen perustuu strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Suuriliikenteinen sivusto voi keskittyä artikkeleissa enemmän asiakaspalvelutyyppiseen sisältöön ja vastata asiakkaan mahdollisiin lisäkysymyksiin etukäteen.

Pienemmän liiketoiminnan kehittäminen onnistuu hyviä avainsanoja valitsemalla sekä tekemällä hakukoneoptimoitua sisältöä liikenteen kasvattamiseksi. Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen kannattaa aina tehdä suunnitelmallisesti ja miettiä, mitkä palvelut halutaan tuoda artikkeleissa esille ja ottaa eri asiat huomioon.

Keskitytäänkö tiettyihin avainsanoihin tai aiheisiin?

Ennen blogisisältöjen luomista kannattaa tehdä avainsanatutkimusta. Avainsanat ovat tärkeitä, sillä ne auttavat blogisisältöä sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa ja houkuttelemaan oikeita asiakkaita. Ne tulee kuitenkin valita oikein, sillä avainsanat eivät ole yhdenvertaisia.

Esimerkiksi sanaa "Hakukoneoptimointi" etsitään kuukaudessa Googlesta n. 1900 kertaa. Sanaa "Hakukoneoptimointi hinta" etsitään Googlesta vain 210 kertaa.

Pienilläkin sanamuutoksilla saattaa siis olla suuri merkitys. Tutkimuksen avulla voidaan tunnistaa relevantit avainsanat, joita yritys haluaa hyödyntää blogisisällössään. Näin sisällössä voidaan käyttää avainsanoja luontevasti ja houkutella hakukoneiden käyttäjiä verkkosivuille.

Kohderyhmän tunnistaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen

Blogisisältöjen suunnittelussa on tärkeää tunnistaa oikea kohderyhmä ja ymmärtää heidän tarpeensa, kiinnostuksen kohteensa ja haasteensa. Tämä auttaa luomaan relevanttia ja hyödyllistä sisältöä, joka vastaa kohderyhmän odotuksiin.

Esimerkiksi B2B-yrityksellä voi olla erilainen kohderyhmä ja sisältötarpeet kuin B2C-yrityksellä. Syvällinen ymmärrys kohderyhmästä auttaa luomaan blogisisältöjä, jotka sitouttavat ja puhuttelevat lukijoita.

Blogisisältöjen aikatauluttaminen ja julkaisustrategian luominen

Jotta blogi voi tuoda tuloksia liiketoiminnalle, on tärkeää suunnitella blogisisältöjen julkaisuaikataulu ja luoda julkaisustrategia. Aikataulun avulla varmistetaan, että blogi pysyy aktiivisena ja säännöllisesti päivitettynä.

Säännölliset päivitykset houkuttelevat lukijoita palaamaan sivustolle ja lisäävät hakukonenäkyvyyttä. Julkaisustrategia puolestaan auttaa määrittelemään sisältöjen tavoitteet, teemat, muodot ja markkinointikanavat. Tämä auttaa varmistamaan, että blogisisällöt toimivat yhdessä liiketoiminnan kehittämisen strategian kanssa saumattomasti.

Sisällön luominen: Vinkkejä laadukkaiden ja houkuttelevien blogisisältöjen tuottamiseen

Laadukkaat ja houkuttelevat blogisisällöt ovat keskeinen osa menestyvää blogia, sillä usein blogin menestystä mitataan sen keskimääräisen lukuajan sekä jakamisen perusteella. Paras artikkeli jaetaan omissa kanavissa sekä sitä luetaan mahdollisimman laajasti.

Asioista pitää kertoa tarpeeksi yksinkertaisesti, mutta myös asiantuntevasti. Pelkkä hyvä kirjoittaminen ei kuitenkaan riitä, sillä tekstiä pitää jaksaa myös lukea. Kuvat, otsikoinnit tai tummennukset teksteissä parantavat ihmisten lukukokemusta. Kun teksti on mielekästä ja helppolukuista, niitä luetaan pidempään.

Otsikoinnin tärkeys ja houkuttelevien otsikoiden luominen

Hyvä otsikko on ensiarvoisen tärkeä, sillä se houkuttelee lukijan lukemaan koko blogipostauksen. Otsikoinnissa kannattaa käyttää vetovoimaista ja kiinnostavaa kieltä. Yksi tekniikka on käyttää lupausta tai ratkaisua, joka herättää lukijan mielenkiinnon.

Lukijatyyppejä on kahdenlaisia, toiset lukevat tarkasti kaiken ja toiset puolestaan selaavat lähinnä erilaista sisältöä, kuten otsikoita. Nopea lukija voi lukea pelkät otsikot ja sivuuttaa muun tekstin, joten sen vuoksi toimivien otsikoiden käyttö on tärkeää.

Miten hyödyntää erilaisia sisältömuotoja?

Monipuolinen sisältömuotojen käyttö tuo vaihtelua blogisisältöihin ja houkuttelee erilaisia lukijoita. Teksti on perinteinen ja tärkeä sisältömuoto, mutta sitä voi rikastuttaa kuvilla, grafiikoilla ja infografiikoilla, jotka visualisoivat tietoa ja tekevät sisällöstä helpommin sulateltavan.

Lisäksi voit harkita video- ja äänisisältöjen lisäämistä, sillä ne tarjoavat interaktiivisuutta ja sitouttavat lukijaa eri tavalla. Yksinkertainen ja pelkkä tekstisisältöä on tylsää, eikä sitä jaksa kovin pitkään lukea.

Tarinankerronnan voima ja kuinka se voi sitouttaa lukijan

Tarinankerronta on erinomainen tapa sitouttaa lukija ja herättää tunteita. Käytä blogisisällöissä tarinoita, esimerkkejä ja elävöittäviä kuvauksia, jotka auttavat lukijaa samaistumaan ja eläytymään käsiteltävään aiheeseen.

Tarinat voivat myös auttaa välittämään yrityksen arvoja, kulttuuria ja brändiä lukijoille. Huomioi kuitenkin tarinan merkityksellisyys ja kiinnostavuus kohderyhmäsi kannalta.

Lue myös tarkemmin meidän 10 vinkkiä yritysblogin kirjoittamiseen.

Hakukoneoptimointi: Blogisisältöjen optimointi parempien sijoitusten saavuttamiseksi

Hakukoneoptimointi on avainasemassa blogisisältöjen näkyvyyden ja sijoitusten parantamisessa hakutuloksissa. Sisällöt tulee optimoida tiettyjä avainsanoja hyödyntäen ja niiden tulee olla juuri tietyssä muodossa, jotta Google näyttää sisältöä asiakkaalle.

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan selvitettyä, miten ihmiset etsivät tietoa ja löydetään parhaat avainsanat artikkeleiden kirjoittamiseen.

Avainsanojen tutkiminen ja niiden strateginen käyttö

Avainsanat ovat keskeinen osa hakukoneoptimointia. Ennen sisällön kirjoittamista on tärkeää tehdä avainsanatutkimusta ja tunnistaa ne hakusanat, joita haluamasi kohderyhmä käyttää etsiessään aiheeseen liittyvää tietoa.

Avainsanojen strateginen käyttö sisällöissä auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä blogisisältö käsittelee ja mitä tietoa se tarjoaa. Huomaa kuitenkin, että avainsanoja tulee käyttää luontevasti ja järkevästi, eikä sisältöä tule täyttää liiallisella avainsanatulvalla.

Meta-tietojen optimointi

Meta-tiedot, kuten metaotsikko ja metakuvaus, ovat tärkeä osa hakukonenäkyvyyden parantamista. Metaotsikon tulisi olla informatiivinen ja houkutteleva, sisältäen tärkeimmät avainsanat.

Metakuvaus puolestaan kuvaa sisällön ydintä ja houkuttelee käyttäjiä klikkaamaan hakutulosta. Niiden optimointi ei suoraan paranna hakukoneoptimointia, mutta se kertoo käyttäjälle lisää tietoa sivuston sisällöstä ja nostaa mahdollisuutta klikata linkkiä.

Analytiikka ja seuranta – Kuinka mitata blogisisältöjen merkittävyyttä ja tehdä tarvittavia muutoksia

Analytiikan ja seurannan avulla voit mitata blogisisältöjen onnistumista ja saada arvokasta tietoa siitä, miten ne vaikuttavat liiketoimintaan. Mitä pidempään asiakkaat kuluttavat sisältöä, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia saada heidät asiakkaaksesi.

Jatkuva analytiikan seuranta sekä toiminnan kehittäminen auttavat liikenteen kasvattamisessa ja blogien potentiaalin hyödyntämisessä.

Analytiikan työkalut ja niiden hyödyntäminen

On tärkeää hyödyntää erilaisia analytiikan työkaluja, kuten Google Analytics, seuratakseen blogisisältöjen suorituskykyä. Näiden työkalujen avulla voit kerätä tietoa liikenteestä, kävijöiden käyttäytymisestä, konversioista ja sitoutumisesta.

Analytiikan avulla saat arvokasta tietoa siitä, mitkä blogisisällöt toimivat parhaiten ja mitkä kaipaavat parannuksia. Tietoja analysoimalla voit tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä toimenpiteet voisivat parantaa lukuaikaa sekä liikennettä.

Tärkeimmät mittarit – liikenteen määrä, konversiot ja sitoutuminen

Kun analysoidaan blogisisältöjen merkitystä, on tärkeää seurata seuraavia mittareita analysoimalla dataa:

  • Liikenteen määrä: kertoo, kuinka paljon kävijöitä blogisisällöt houkuttelevat sivustolle.
  • Konversiot mittavat: kuinka hyvin blogisisällöt saavat kävijät suorittamaan halutut toimenpiteet, kuten tilaukset tai lataukset.
  • Sitoutumisen mittarit: kuten sivun lukuaika ja sivunpoistoprosentti, antavat tietoa siitä, kuinka hyvin blogisisällöt pitävät kävijät sivustolla ja kiinnostuneina.

Tarvitsetko parempaa markkinoinnin analytiikkaa? Klikkaa linkkiä!

A/B-testaus ja jatkuvan optimoinnin merkitys

A/B-testaus on käytännöllinen tapa verrata erilaisia blogisisältöjen versioita ja selvittää, mikä niistä toimii parhaiten. Testaa esimerkiksi erilaisia otsikoita, kuvia tai kutsuja toimintaan ja seuraa, miten ne vaikuttavat kävijöiden toimintaan.

Jatkuva optimointi perustuu analytiikan tulosten hyödyntämiseen sekä jatkuvien parannusten tekemiseen blogisisältöihin. Analytiikan avulla voit tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet, testata erilaisia strategioita ja tehdä tarvittavia muutoksia sisältöihin.

Blogisisältöjen jakelu ja markkinointi: Miten saada enemmän näkyvyyttä ja lukijoita

Blogisisältöjen jakelu ja markkinointi ovat olennaisia tekijöitä, kun pyritään tavoittamaan suurempi yleisö ja kasvattamaan lukijamäärää. Vaikka ihmisten halutaankin löytävän blogit hakukoneesta suoraan, niin muitakin mahdollisuuksia voidaan hyödyntää niiden jakelussa.

Sosiaalisen median kanavat ovat hyvä, ilmainen keino toiminnan kehittämiseksi. Sen käyttäminen voi kuitenkin viedä aikaa, joten kannattaa miettiä, mikä vaihtoehto on itselle paras.

Sosiaalisen median markkinoinnin rooli blogisisältöjen jakelussa

Sosiaalinen media tarjoaa laajan jakelukanavan blogisisällöille. Hyödynnä erilaisia sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn tai Instagram, ja jaa blogisisältöjäsi näillä alustoilla.

Luo houkuttelevia ja kiinnostavia "esikatseluita" ja tiivistelmiä blogisisällöistä ja sisällytä niihin houkuttelevia kutsuja toimintaan, kuten linkkejä blogiin tai mahdollisuus jakaa sisältöä edelleen.

Tämän lisäksi kannattaa osallistua aktiivisesti alan keskusteluihin ja ryhmiin sosiaalisessa mediassa, jolloin voit tuoda esiin blogisisältöjäsi luontevasti ja herättää kiinnostusta niiden avulla.

Sähköpostimarkkinointi ja uudelleenkäyttömahdollisuudet

Hyödynnä sähköpostimarkkinointia blogisisältöjen jakelussa ja sitouttamisessa. Tarjoa lukijoillesi mahdollisuus tilata uusimmat blogisisällöt sähköpostitse ja lähetä heille säännöllisesti päivityksiä uusista sisällöistä.

Sähköpostimarkkinoinnin kautta voit tehdä myös eri toimenpiteitä palvelujen myymiseksi sekä toimintasi kehittämiseksi. Voit myös suorittaa erilaisia kyselyitä, joiden avulla voit selvittää mistä lukijasi haluavat tietää seuraavaksi!

Haluatko tutustua lisää sähköpostimarkkinointiin? Lue blogitekstimme aiheesta - Sähköpostimarkkinointi on B2B-markkinoinnin ajuri modernissakin ajassa.

Pitkäaikaiset hyödyt: Miten blogisisällöt voivat tukea liiketoiminnan kasvua pitkällä aikavälillä

Blogisisällöillä on merkittävä rooli liiketoiminnan kasvun tukemisessa pitkällä aikavälillä. Voit kokeilla etsiä tietoa Googlesta ja huomata ensimmäisen hakutuloksen olevan monia vuosia sitten kirjoitettu artikkeli. Se pysyy vieläkin ylhäällä Suomen hakutuloksissa vain siksi, koska ihmiset lukevat sitä ja jakavat sitä eteenpäin.

Yritysten palvelut voidaan sisällyttää hyvin tehtyyn artikkeliin tai sen sisällössä voidaan kertoa mielenkiintoista tietoa, joka saa ihmiset lukemaan artikkelia ja pysymään sivuillasi. Mitä pidempään sisällöt ovat netissä, sitä paremmin ne toimivat.

Blogisisältöjen vaikutus hakukonenäkyvyyteen

Säännöllisesti tuotetut ja laadukkaat blogisisällöt vahvistavat sivustosi auktoriteettia ja parantavat hakukonenäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Auktoriteetti toimii Googlelle mittarina siitä, miten hyvä ja luotettava verkkosivustosi on.

Mitä enemmän hyödyllistä ja informatiivista sisältöä tuotat, sitä enemmän sisältöjäsi indeksoidaan hakukoneissa, ja sitä paremmin sivustosi sijoittuu hakutuloksissa. Tämä kasvattaa mahdollisuuksia houkutella uusia kävijöitä ja potentiaalisia asiakkaita pitkällä aikavälillä.

Asiakassuhteiden syventyminen ja luottamuksen rakentaminen blogisisältöjen avulla

Blogisisällöt tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden rakentaa syvempiä ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. Laadukas sisältö auttaa osoittamaan asiantuntemusta, tarjoaa arvoa ja vastaa kohderyhmän tarpeisiin.

Kun lukijat arvostavat ja hyötyvät blogisisällöistäsi, luo se luottamusta ja sitoutumista. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa uskollisiin asiakkaisiin, suositteluihin ja positiiviseen maineeseen. Mikään ei toimi parempana markkinointikeinona, kuin hyvä suosittelu.

Mahdollisuudet tuotteiden tai palveluiden esittelyyn ja myyntiin blogikirjoitusten kautta

Blogisisällöt tarjoavat alustan tuotteiden tai palveluiden esittelylle ja myynnille. Voit hyödyntää blogikirjoituksia esimerkiksi tuotearvosteluihin tai oppaisiin.

Hyvin toteutettu sisältö voi herättää kiinnostusta ja tarjota ratkaisuja lukijoiden tarpeisiin. Samalla voit tarjota lukijoille mahdollisuuden siirtyä syvemmälle myyntiputkeen, kuten tarjoamalla heille alennuskuponkeja tai ilmaisia esittelyitä palveluistasi.

Käytännön vinkit ja toimenpide-ehdotukset blogisisältöjen hyödyntämiseen

Blogisisältöjä voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla ja niiden kehittäminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Kun tuotat paljon sisältöä ja mahdollisimman usein, toiminnan kehittäminen on huomattavasti helpompaa, sillä saat paljon tietoa kävijöistäsi.

Säännöllinen bloggaaminen ja tasaisen laadun ylläpitäminen

Blogitekstien säännöllinen tuottaminen on tärkeää, jotta voit pitää lukijasi kiinnostuneina ja houkutella uusia kävijöitä. Luo julkaisuaikataulu ja pyri noudattamaan sitä.

Laadukkaan sisällön tuottaminen on myös ensisijaisen tärkeää. Panosta sisältöjen laatuun, tarjoa arvoa lukijoille ja varmista, että tekstit ovat selkeitä, kiinnostavia ja hyödyllisiä. Hyödynnä lähteitä luotettavista lähteistä ja käytä mielenkiintoisia kuvia tiedon tiivistämiseksi.

Kokeile uusia ideoita ja kehitä jatkuvasti blogisisältöjen laatua

Älä pelkää kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja blogisisältöjen luomisessa. Seuraa alan trendejä ja tutki kilpailijoiden sisältöjä, mutta pyri myös erottumaan omalla uniikilla äänelläsi ja näkökulmallasi.

Ole avoin palautteelle ja kehitä jatkuvasti blogisisältöjen laatua. Testaa erilaisia formaatteja, sisältötyyppejä ja visuaalisia elementtejä, ja seuraa, mitkä toimivat parhaiten kohderyhmäsi keskuudessa.

Kiteytettynä blogisisältöjen hyödyntäminen liiketoiminnan moottorina

Blogisisältöjen avulla voit kehittää liiketoimintaasi ja saavuttaa pitkäaikaisia etuja. Alla on tiivistettynä joitakin viimeisiä ajatuksia ja toimenpide-ehdotuksia, joita voit hyödyntää matkallasi kohti menestyvää blogia ja liiketoimintaa.

  1. Luo strateginen sisältösuunnitelma: Määritä liiketoiminnan tavoitteet ja suunnittele blogisisältöjen luominen niiden pohjalta. Keskity avainsanoihin, kohderyhmään ja julkaisustrategiaan.
  2. Tarjoa laadukasta sisältöä: Tuota säännöllisesti laadukasta ja arvokasta sisältöä, joka vastaa lukijoiden tarpeisiin sekä auttaa rakentamaan brändiäsi asiantuntijana.
  3. Hyödynnä hakukoneoptimointia: Tutki avainsanoja, optimoi meta-tiedot ja luo sisäisiä linkkejä. Tämä parantaa hakukonenäkyvyyttäsi ja houkuttelee enemmän kävijöitä.
  4. Rakenna asiakassuhteita: Kuuntele ja vuorovaikuta lukijoiden kanssa. Tarjoa vastauksia, arvoa ja osoita kiinnostusta heidän tarpeisiinsa. Syvennä luottamusta ja sitoutumista.
  5. Hyödynnä markkinointikanavia: Jaa blogisisältöjä sosiaalisessa mediassa, hyödynnä vieraskirjoittamista ja tee yhteistyötä alan vaikuttajien kanssa. Hyödynnä myös sähköpostimarkkinointia.
  6. Analysoi ja optimoi: Seuraa analytiikkaa ja mittareita. Analysoi tuloksia ja tee tarvittavia muutoksia sisältöihin ja markkinointistrategiaan. Kokeile uusia ideoita ja kehitä jatkuvasti blogisisältöjen laatua.

Näiden toimenpide-ehdotusten avulla voit hyödyntää blogisisältöjä liiketoiminnan kehittämisessä. Muista, että menestyvä blogi vaatii jatkuvaa sitoutumista, luovuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tarpeisiin.

Me hyödynnämme blogisisältöjen kirjoittamisessa SurferSEO:ta, jonka avulla saamme blogin näkyviin Googlessa. Voit tutustua lisää aiheeseen SurferSEO -oppaan avulla.

Kiinnostuitko yritysblogin rakentamisesta, mutta oma aikasi ei riitä?

Me YIPI:llä kirjoitamme monille yrityksille blogeja heidän puolestaan ja voimme tehdä niin myös sinulle. Käytännössä tämä toimii niin, että teemme yhteisen suunnitelman blogien kirjoittamisesta ja hoidamme blogit suunnitelman mukaisesti, valmiiksi kirjoitettuna verkkosivuillesi.

Jos kiinnostuit, varaa maksuton 30 min konsultaatio kanssamme.

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.