Lisää varauksia kohdennetuilla sisällöillä ja Google-mainonnalla
Asiakastarinat

Lisää varauksia kohdennetuilla sisällöillä ja Google-mainonnalla

Esteettinen klinikkka Minnaliinan toimintaa pyörittää kauneuden ja terveydenhoitoalan pitkän linjan ammattilainen, yrittäjä Minna Angeria, sairaanhoitaja (TtM). Me autamme Esteettinen klinikka Minnaliinaa saamaan lisää ajanvarauksia ja uusia asiakkaita kohdennettujen sisältöjen ja Google-mainonnan avulla.

Estetiikka Minnaliina

Helsinkiläinen yksilöllisiin esteettisiin hoitoihin, kuten pistoshoitoihin erikoistunut kauneusklinikka.

Haasteet

 • Kilpailu kauneudenhoitoalalla on kovaa.
 • Verkkosivuilla ei ollut tarpeeksi asiakkaiden hakuja vastaavia sisältöjä.

Ratkaisut

Uudistuja-paketti:

 • Google Ads mainonta
 • Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Tulokset

 • Hakukonelöydettävyys parani.
 • Yhteydenottojen ja ajanvarausten määrä lisääntyi.

Esteettiset hoidot ovat kasvattaneet suosiotaan

Esteettiset hoidot ovat nostaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Huulien täyttö, ryppyjen poisto ja monet muut esteettiset kauneushoidot ovat kasvattaneet kiinnostusta eri ikäisten asiakkaiden keskuudessa. Tämän myötä myös kilpailu alalla on kiristynyt. Kauneushoitoloita löytyy lähes joka kaupunginosasta ja kilpailijoista erottautuminen on kriittistä varsinkin siksi, että toimialalla on osittain puutteellinen lainsäädäntö ja joitakin hoitoja saa tehdä jopa ilman koulutusta. Siksi markkinointiin tulee panostaa ja asiakkaille tulee tarjota parempi asiakaskokemus, jotta he tulevat ja jäävät asiakkaiksi.

Avaimena yrityksen arvoja heijastavat, asiakkaiden tarpeita vastaavat sisällöt

Esteettinen Klinikka Minnaliinan arvot ovat vastuullisuus, asiantuntijuus ja yksilöllisyys, joita lähdettiin korostamaan digitaalisten sisältöjen avulla. Verkkosivuille suunniteltiin kattavammat tekstisisällöt, jotka heijastavat Estetiikka Miinnaliinan arvoja ja viestittävät asiakkaille niitä asioita, joista he etsivät tietoa verkosta. Sisältöjen avulla saadaan vastattua asiakkaiden kysymyksiin ja parannettua asiakaspalvelua ennen hoitoa ja sen jälkeen.

Uudet verkkosisällöt suunniteltiin asiakkaan kanssa käydyn suunnittelupalaverin ja sen yhteydessä tehdyn avainsanatutkimuksen pohjalta, jotta saataisiin parempaa näkyvyyttä myös hakukoneissa. Sisällöntuotantoa on jatkettu alkuprojektin jälkeen, minkä lisäksi verkkosivua on mainostettu Googlessa potentiaalisille asiakkaille.

Minna Angeria, Estetiikka Minnaliina Oy

Ajanvaraukset nopeasti kasvuun

Asiakkaalle kohdennettujen sisältöjen ja kohdennetun Google-mainonnan avulla ajanvaraukset saatiin nopeasti kasvuun. Vain muutama viikko sisältöjen päivittämisen jälkeen voitiin todeta, että uudet sisällöt ovat saaneet asiakkaat liikkeelle ja varaamaan Estetiikka Minnaliinan tarjoamaa maksutonta kauneuskonsultaatiota, josta asiakkaan on turvallisempi varata aika varsinaiseen hoitoon.

Datapohjaisen markkinoinnin avulla tuloksia ollaan voitu kehittää jatkuvasti paremmaksi. Koska jokainen ajanvaraus rekisteröidään verkkosivujen kautta, saadaan Google-mainosten kautta uusia asiakkaita kohtuullisella asiakashankinnan kustannuksella ja liiketoiminta kehittyy suunnitelmallisesti odotusten mukaan.

Markkinointi on asiakkaan ja mainostoimiston tiimipeliä

Moni suomalaisyritys on huippuammattilainen omalla toimialallaan, mutta ei välttämättä osaa hyödyntää digimarkkinoinnin kaikkia keinoja täyteen potentiaaliin saakka. Tämä on luonnollista: eihän markkinoinnin tekijäkään voi tietää kaikkia toimialaan liittyviä asioita, paitsi pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen.

Ulkoistettu markkinointi on asiakkaan ja mainostoimiston tiimipeliä, varsinkin sisällöntuotannon osalta. Myös Minnaliinan ja meidän tapauksessa. Me tuotamme verkossa hyvin näkyvää ja asiakkaalle kiinnostavaa sisältöä, ja Minnaliina tukee meitä tarpeen tullen, vahvistaen markkinointisisältöjen tiedot oikeiksi. Näin saadaan tehtyä sisältöä, joka on asiasisällöltään oikeaa ja markkinoinnillisesti tehokasta.

Kun asiakas ja markkinoinnin osaava toimisto muodostavat tiimin: saadaan säästettyä aikaa, tehtyä onnistunutta markkinointia ja saavutettua yhteiset tavoitteet.

"Olen saanut hyvää ja nopeaa palvelua. Matalalla kynnyksellä ollaan yhteistyössä saatu asioita eteenpäin. Apua on saanut nopeasti."

Markkinoinnin analytiikan avulla onnistunutta markkinointia

Markkinoinnin digitalisoituessa analytiikka korostuu merkittävästi, sillä lähes kaikki markkinoinnin vaiheet ovat mitattavissa. Kun analytiikkaa tulkitaan ja päätökset tehdään sen perusteella, saadaan tehtyä onnistuneempia markkinointipäätöksiä, alennettua asiakashankinnan kustannuksia ja lisättyä mainonnan tuottoa.

Analytiikka palvelee jokaista markkinoinnin tasoa: päätöksentekijöitä, markkinoinnin suunnittelijoita ja sisällöntuottajia. Mikäli dataa ei hyödynnetä, hyödyntää sitä todennäköisesti kilpailija ja oman markkinoinnin tekeminen on kallista, tehotonta ja siinä voi onnistua vain hyvällä tuurilla.

Hyödynnä maksutonta konsultaatiotamme ja kerromme sinulle lisää markkinoinnin analytiikasta.

Markkinoinnin analytiikka

Estetiikka Minnaliina

Helsinkiläinen yksilöllisiin esteettisiin hoitoihin, kuten pistoshoitoihin erikoistunut kauneusklinikka.

Haasteet

 • Kilpailu kauneudenhoitoalalla on kovaa.
 • Verkkosivuilla ei ollut tarpeeksi asiakkaiden hakuja vastaavia sisältöjä.

Ratkaisut

Uudistuja-paketti:

 • Google Ads mainonta
 • Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Tulokset

 • Hakukonelöydettävyys parani.
 • Yhteydenottojen ja ajanvarausten määrä lisääntyi.

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.