Pienen brändin suuri merkitys – mikä on tärkeää erottuvan brändin rakentamisessa
Oppaat ja blogit

Pienen brändin suuri merkitys – mikä on tärkeää erottuvan brändin rakentamisessa

Kilpailu nykymarkkinoilla on entistä kovempaa ja erottuakseen yritys tarvitsee brändin, jolla on merkitystä. Brändi ei ole vain isojen yritysten yksinoikeus, eikä brändin muodostamista tule ohittaa.

Lue mikä on tärkeää brändin rakentamisessa ja mitkä ovat pienen yrityksen brändin erottavia tekijöitä.

Brändin merkitys menestymiselle

Pienellä yrityksellä voi olla kiire lähteä myymään tuotettaan. Tämä voi johtaa siihen, että brändin rakennus jätetään myöhemmälle. Isoissa yrityksissä asia on toisin.

Suurella yrityksellä on näyttävä visuaalinen ilme ja huippuun hiottu brändistrategia, mutta silti se voi tavoitella pienyrityksille ominaista ihmisläheistä ja luotettavaa imagoa –– sitä saavuttamatta. Pienyrityksen brändin kulmakiviä ovatkin autenttisuus, läpinäkyvyys ja mahdollisuus tarjota palveluita ihmiseltä ihmiselle.

Uniikkiin brändin rakentamiseen tarvitaan paljon muutakin kuin nimi, logo ja visuaalinen ilme. Pysähdy perusteiden äärelle ja mieti, miksi yritys on olemassa.

Mikä on brändi.

Brändin rakentaminen lähtee liikkeelle sisältä päin

Mikä on brändi? Brändi on ennen kaikkea mielikuva, mikä muodostuu asiakkaiden silmissä. Brändi erottaa yrityksesi muista yrityksistä ja se lähtee liikkeelle sisältä ytimestä, eli arvoista, missiosta ja visiosta.

Brändin ytimen muodostamisessa on tärkeää ottaa huomioon mahdollisimman laajasti yrityksen henkilöstön mielipiteet ja muodostaa vankka pohja, minkä takana jokainen voi seisoa. Oletko miettinyt, mikä mielikuva sinulla on omasta brändistäsi ja vastaako se asiakkaiden mielikuvaa?

Arvot ovat yrityksen ohjenuora

Niin yritys kuin asiakkaat tarvitsevat arvoja, jotka ohjaavat toimintaa. Kuluttajat ovat entistä tietoisempia omista arvoistaan ja vaativat samaa yrityksiltä. Asiakasta ei pidä kohdella vain kuluttajana, vaan on päästävä samaistumaan myös sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin. Arvoja kannattaa miettiä yhdessä koko yrityksen voimin.

Missiolla suunta yritykselle

Missio on yrityksesi tehtävänjulistus ja vastaa kysymykseen mitä yritys tekee. Toimiva missio antaa suunnan koko yrityksesi tavoitteille ja toiminnalle. Hyvä missio tarjoaa uudenlaista näkökulmaa liiketoimintaan.

Aseta kunnianhimoinen visio

Visio on pitkän ajan tavoite ja kertoo minne yritys on matkalla, sekä mitä tavoitteita se haluaa saavuttaa. Kunnianhimoinen visio saa koko yrityksen työskentelemään kohti määränpäätä.

Brändin rakentaminen lähtee liikkeelle brändin ytimen muodostamisesta.

Miten brändi näkyy ulospäin?

Brändin rakentamisen voi aloittaa miettimällä mihin kosketuspintoihin asiakas voi yrityksesi toiminnassa tarttua. Mitkä asiat hän näkee ja kuulee, mitä ajatuksia hän tuntee? Kun hyvä pohja on kunnossa ja tiedät miksi brändisi on olemassa, on seuraavana listalla visuaalinen ilme.

Visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme koostuu esimerkiksi logosta, väreistä, typografiasta, kuvaelementeistä, markkinointimateriaaleista ja yrityksen ulkoasusta. Brändin visuaalisuudella vahvistat niitä mielikuvia, mitä asiakkailla on yrityksestäsi.

Visuaalisuus tukee arvoja ja yrityksesi tarinaa. Mieti miltä brändi näyttää sosiaalisen median kanavissa tai verkkosivuilla. Onko yrityksen olemassa oleva visuaalinen ilme ajan tasalla? Jos yrityksesi nykyinen visuaalinen ilme ei vastaa brändiäsi, on aika päivittää visuaalista ilmettä.

Mikä on brändisi äänensävy eli tone of voice

Brändi voi kommunikoida asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa monissa kanavissa ja eri asiayhteyksissä. Kommunikointi ja tapa puhua määrittävät brändin mielikuvaa.

Tone of voicen tulisi näkyä kaikkialla. Oli kyseessä sitten mainos, sähköposti, blogi, tiedote tai kommentti sosiaalisen median kanavissa on äänensävyn määrittelyllä suuri rooli. Mieti, miten omaleimainen äänensävy tavoittaa erilaisia asiakkaita.

Bränditarina

Bränditarina auttaa kuluttajaa ymmärtämään brändin alkuperää. Vaikuttava tarina vetoaa tunteisiin ja antaa asiakkaille käsityksen siitä, mitä brändi edustaa. Bränditarinan tulisi olla ainutlaatuinen, mieleenpainuva ja asiakkaalle merkityksellinen. Bränditarinalla voidaan luoda tunneyhteys asiakkaaseen ja sen avulla erotutaan kilpailijoista.

Brändi tarkoittaa muutakin, kuin visuaalista ilmettä.

Pienestä brändistä kaikki irti

Miten pieni brändi voi kilpailla isoja brändejä vastaan ja erottautua kilpailijoista? Tunnista yrityksesi voimavarat ja rakenna brändille voimakas identiteetti.

  • Arvolupaus: Hyvä arvolupaus kertoo ideaalille asiakkaalle miksi hänen kannattaisi ostaa tuote tai palvelu juuri kyseiseltä yritykseltä.
  • Tarkka kohderyhmä: Ymmärrä kohderyhmäsi ja rajaa se. Älä tee kaikkea kaikille.
  • Uniikki asema markkinalla: Miten erotut kilpailijoista. Mieti, erikoistuuko tuotteesi tiettyyn niche-markkinaan.
  • Brändipersoona: Millainen brändin halutaan olevan ja miten brändi käyttäytyy sekä viestii. Johdonmukaisuus kaikessa toiminnassa vahvistaa brändipersoonaa ja mielikuva halutusta brändistä vahvistuu.
  • Läsnäolo: Keskustele ja ole läsnä niin henkilökohtaisesti, kuin digitaalisissa ympäristöissä. Asiakassuhteiden henkilökohtainen ylläpito, sosiaalisen median hyödyntäminen ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä trendeihin tarttuminen ovat pienelle yritykselle helppo tapa näkyä ja näyttäytyä helposti lähestyttävinä.
  • Merkitys: Syy miksi brändi on oikeasti olemassa. Yrityksen tavoite on tuottaa voittoa, mutta jos yritys tekee tappiota, jäljelle jää enää merkitys. Mieti mitkä ovat syyt uskoa yritykseen.

Brändäys on jatkuva prosessi ja kun brändin rakentaminen on valmis yllä olevilla mittareilla, on aika suunnitella markkinoinnin ratkaisuja ja saada tunnettuus nousuun.

Jos haluat lisälukemista, lue meidän toinen blogi uuden yrityksen markkinoinnista.

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.