Rekrymarkkinointi – näin lisäät laadukkaita työhakemuksia
Oppaat ja blogit

Rekrymarkkinointi – näin lisäät laadukkaita työhakemuksia

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa, sillä jokainen yritys haluaa onnistua rekrytoinnissa. Rekrytoinnin onnistumista voidaan tukea rekrymarkkinoinnilla, joka lisää rekrytoinnin houkuttelevuutta ja työhakemuksien määrää. Rekrymarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin monipuolista hyödyntämistä entistä parempien työnhakijoiden kiinnostuksen herättämiseksi.

Artikkelin kautta tutustut rekrytoinnin yleisimpiin haasteisiin, työnantajamielikuvaan sekä opit neljä konkreettista toimenpidettä, joiden avulla voit lisätä laadukkaiden työhakemusten määrää. Tervetuloa mukaan!

Rekrytoinnin haasteet – älä tee näitä virheitä

Alkuvuodesta rekrytointi käy kuumana erityisesti kesätyöntekijöiden osalta. Miten sitten voit erottua satojen ilmoituksien joukosta työnantajana? Kerromme seuraavaksi, mitä virheitä sinun kannattaa välttää yrityksen rekrytoinnissa.

Haettavan työn ja työpaikkailmoituksen epäselkeys

Rekrytointiprosessin menestyksellisyys alkaa työpaikan selkeästä ja yksityiskohtaisesta kuvauksesta. Kun työnkuvaus on epäselkeä, se voi johtaa monenlaisiin haasteisiin. Yritysten yleisenä haasteena onkin, että he eivät tiedä tarkkaan, millaista työntekijää kyseiseen työtehtävään haetaan. Ilmoitukseen listataan kaikki mahdolliset työtehtävät, erittelemättä millainen työn luonne tulee olemaan.

Työpaikkailmoitus hukkuu lisäksi helposti massaan. Epäselvät vaatimukset liittyen työtehtäviin, kuten "Kaikki taidot ovat plussaa" ei paljasta, mitä taitoja työssä oikeasti tarvitaan. Mahdollisia hakijoita kiinnostaa juuri kyseinen rooli ja pohdinnassa on, että vastaako kyseinen työpaikka hakijan osaamista.

Varmista siis, että työnkuvaus sisältää konkreettiset tehtävät, odotukset ja mahdolliset edellytykset kyseiselle työtehtävälle.

Palkka-avoimuus ei ole kohdillaan

Puutteelliset tiedot palkkauksesta tai etuuksista voivat olla kynnyskysymyksiä hakea kyseistä työpaikkaa. Maaliskuussa 2023 Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin, jonka tarkoitus on lisätä palkka-avoimuutta ja sukupuolien välistä palkkaeroa.

Hakijoiden on siis tulevaisuudessa saatava tieto palkasta tai palkkahaitarista, joko työpaikkailmoituksesta tai ennen työhaastattelua.

Rekrytointi houkuttelevammaksi työnantajamielikuvan avulla

Rekrymarkkinoinnilla yritys vahvistaa työnantajamielikuvaansa ja saavuttaa työtehtävän kannalta oleelliset hakijat. Koko rekrytoinnin voi myös ulkoistaa rekrytointipalveluille.

Pohdi kuitenkin seuraavia keinoja vahvistaa työnantajamielikuvaa, jo ennen varsinaisen rekrytoinnin aloittamista.

Verkkosivujen ajantasaisuus

Kun kiinnostunut hakija löytää työpaikkailmoituksesi, hän ottaa tarkemmin selvää yrityksestäsi ennen kyseiseen työpaikkaan hakemista. Onko verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa selkeästi ymmärrettävissä yrityksen arvot, toimintatavat ja työkulttuuri?

Mikäli nämä asiat tukevat työpaikkailmoitusta ja siitä syntynyttä mielikuvaa, hakijan kiinnostus vahvistuu ja hän luultavimmin hakee avointa työpaikkaa.

Selkeä rekrytointiprosessi

Rekrytointiin ja sen onnistumiseen vaikuttaa erityisesti se, kuinka huolellisesti prosessin alkupäässä määritellään, millaista hakijaa ja osaamista yritykseen haetaan.

Huono tai hyvä hakijakokemus voi vaikuttaa siihen, ostaako työnhakija palveluitasi tulevaisuudessa tai miten hän puhuu yrityksestä eteenpäin. Pitkä rekrytointiprosessi, palkkauksesta ilmoittamatta jättäminen tai monimutkainen hakuprosessi, huonontavat hakijakokemusta ja heikentävät yrityksen brändimielikuvaa.

Rekrymarkkinoinnin toimenpiteet – 4 keinoa lisätä työhakemuksia

Rekrymarkkinointi lähtee aina liikkeelle kohderyhmästä. Kun kohderyhmää puhutteleva työpaikkailmoitus on luotu, voit lähteä toteuttamaan varsinaisia markkinointitoimenpiteitä.

Nykypäivänä ei voida myöskään unohtaa sosiaalisen median vaikutusta ja sen mahdollisuuksia tavoittaa suurempi kohdeyleisö.

Kohdennettu mainonta

Kohdennetulla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jonka avulla voit rajata tarkasti oman kohderyhmäsi, esimerkiksi demografisen kohdentamisen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kohdennettu mainonta Googlessa tai sosiaalisessa mediassa tavoittaa myös passiiviset työnhakijat, jotka eivät etsi aktiivisesti töitä. Erityisesti asiantuntijatehtäviin rekrytoidessa, kohdennetun mainonnan avulla voidaan saada laadukkaampia hakemuksia ja karsit suoraan hakijoita, joilla ei ole työnkuvaan vaadittavaa osaamista.

Onnistunut esimerkki kohderyhmää varten tehdystä rekrykampanjasta, on vuoden 2023 Rekrygaalan voittaja, Mehiläisen Lähihoitaja-kampanja. Kyseinen mainos näkyi monikanavaisesti esimerkiksi Helsingin Sanomien kannessa sekä sosiaalisessa mediassa. Kohdennettua mainontaa voi kuitenkin toteuttaa myös ilman tämän kokoluokan budjettia.

Lue lisää Facebookin kohdennetusta mainonnasta toisesta blogistamme sekä tutustu Google-mainonnan mahdollisuuksiin verkkosivuiltamme.

Sosiaalisen median kampanja

Jos etsit kesätyöntekijöitä tai osa-aikaista työntekijää, on sosiaalinen media loistava kanava työnhakijoiden tavoittamiseen. Yrityksen työnantajakuvan vahvistaminen somessa viestii, että yritys on siellä, missä kohdeyleisökin. Esimerkki tästä on Burger Kingin vuonna 2022 toteuttama viraali kesätyökampanja TikTokissa.

Rekrykampanjan ollessa käynnissä, myös yrityksen orgaanisen sisällön merkitys korostuu. Työntekijöitä esittelevät julkaisut viestivät työyhteisöstä ja työilmapiiristä. Monikanavaisuus on tärkeää, sillä potentiaalinen hakija etsii tietoa juuri yrityksen eri kanavista.

Tarinankerronta ja strategia

Rekrytoiva yritys voi tarinankerronnallaan lisätä houkuttelevuutta ja kertoa, mitkä ovat yrityksen tulevaisuudennäkymät ja miten uusi työntekijä on osa sitä.

Tarinankerronnan ytimessä on vahva brändimielikuva – eli miten välität asiakkaillesi yrityksen mission ja vision sekä kerrot yrityksesi tarinaa. Vuoden 2023 työnantajabrändiksi valittu OP-Ryhmä on tehnyt pitkäjänteistä strategiatyötä ja luonut kuvaa houkuttelevana työpaikkana.

Video ja Videochatbot

Nykypäivän rekrytoija vaatii usein työnhakijalta hakemuksen yhteydessä myös videohakemuksen lähettämistä. Yritys voi myös itse hyödyntää videoita rekrytoinnin yhteydessä, kertoakseen työpaikasta ja räätälöidä videot vastaamaan paremmin työnhakijoiden mahdollisiin kysymyksiin.

Rekrytointivideon tarkoituksena on etsiä osaajat haluttuun positioon, mutta sen avulla voidaan kertoa myös laajempaa kuvaa yrityksestä. Esimerkkinä tästä on Securitaksen Arjen sankarit -rekryvideo. Video toimii myös työnantajamielikuvan vahvistamisessa, sillä videolla äänessä ovat itse työntekijät. Samalla hakija näkee, millaisten ihmisten kanssa hän mahdollisesti tulee työskentelemään.

Videochatbotit ovat saavuttaneet suosiotaan ja yhdistettynä mainontaan, ne voivat lisätä konversioita ja tarjota entistä henkilökohtaisempaa kokemusta. Videochatbotin avulla voit esimerkiksi ohjeistaa työnhakijaa nettisivuilla hakemuksen täyttämisessä.

Videosisällön avulla säästät työnhakijan aikaa, mutta myös yrityksen resursseja, sillä yksittäisiä kysymyksiä työnhakuun liittyen tulee vähemmän.

Rekrymarkkinointi hyödyttää työnantajaa

Rekrymarkkinointi tavoittaa potentiaaliset alan ammattilaiset oikeista kanavista ja saa heidät kiinnostumaan työskentelemään yrityksessäsi. Rekrytointi on yritykselle rahallinen investointi, mutta suunnitelmallinen rekrymarkkinointi tarjoaa hyötyjä pitkälle tulevaisuuteen.

Kustannukset madaltuvat

Rekrytointiprosessi voidaan toteuttaa yrityksen sisällä tai vaihtoehtoisesti hyödyntämällä ulkopuolista rekrytointipalvelua. Rekrytointipalvelut säästävät kustannuksia, nopeuttavat prosessia ja mahdollistavat keskittymisen oman ydinliiketoiminnan harjoittamiseen.

Määrittämällä rekrytoinnille sopivat mainoskanavat, mainostat vain siellä, missä kohdeyleisösi on. Esimerkiksi sosiaalinen media on kustannustehokas tapa mainostaa.

Hakuprosessi nopeutuu

Nopea rekrytointi on etu niin työnantajalle kuin työnhakijalle. Rekrytointi nopeutuu, kun tavoitat ison massan potentiaalisia hakijoita heti rekrytointiprosessin alkuvaiheessa.

Maksettu mainonta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja hakijoita haastatella jo ennen hakemuksen määräajan umpeutumista.

Hakijoiden kanssa verkostoituminen kantaa pitkälle

Parhaassa tapauksessa hyviä hakemuksia saadaan paljon eri kanavien kautta. LinkedIn on hyvä paikka verkostoitua ja pitää hakijat sitoutuneena yritykseen, vaikka he eivät tulisikaan valituksi juuri kyseiseen työtehtävään.

Tulevaisuuden rekrytoinneissa pystyt hyödyntämään suorarekrytointia. Voit lähestyä suoraan edelliseen työnhakuun osallistuneita potentiaalisia hakijoita ja kenties ohittaa pitkän rekrytointiprosessin.

Houkutteleva rekrytointi lisää työhakemuksia

Rekrymarkkinointi on jatkuva toimenpide, joka ei ala rekrytoinnin tarpeesta tai pääty työntekijän palkkaamiseen. Riippumatta siitä, hoidatko rekrytoinnin itse tai otatko avuksi rekrytointipalvelun, suunniteltu rekryprosessi auttaa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteissa ja johtaa onnistuneeseen palkkaukseen.

Työnhakijalle houkuttelevaksi luotu rekrytointiprosessi, selkeä työnkuva ja positiivinen työnantajabrändi, takaavat parempien ja laadukkaampien työhakemusten määrän. Hakijakokemus nousee tärkeään rooliin, mikä on entistä tärkeämpää huomioida myös rekrytoinnin ulkopuolelle jääneiden henkilöiden osalta.

Kun uusi positio vapautuu yrityksessä, on rekrytointi helpompaa aikaisempien markkinointitoimenpiteiden ansiosta. Kaikkea ei tarvitse lähteä tekemään alusta alkaen ja aiempaa dataa kampanjoiden toimivuudesta voidaan hyödyntää uutta suunniteltaessa.

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.