Mitä ovat ankkuritekstit ja onko niillä merkitystä?
Oppaat ja blogit

Mitä ovat ankkuritekstit ja onko niillä merkitystä?

Ankkuriteksti kertoo hakukoneille ja käyttäjille, mistä aiheesta linkin takana oleva sivusto kertoo. Käytä ankkuritekstejä kuvaavasti ja luot paremman käyttäjäkokemuksen.

Tiedon ja sisällön valtavan määrän keskellä käyttäjien on vaikea löytää etsimäänsä tietoa ja sivuston omistajien on haasteellista ohjata liikennettä tärkeille sivuille. Tästä syystä kannattaa hyödyntää erilaisia linkkejä esimerkiksi blogitekstejä kirjoittaessa, sillä ne vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä ankkuritekstillä tarkoitetaan ja miten niiden avulla voidaan parantaa näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa.

Mikä on ankkuriteksti?

Ankkuriteksti (anchor text) tarkoittaa tekstiä tai merkkijonoa, joka liittyy linkkiin ja joka klikattaessa ohjaa käyttäjän toiselle verkkosivulle. Se on siis se osa tekstiä, johon hyperlinkki eli linkki lisätään.

Ankkuritekstin voi huomata, kun se näkyy verkkosivulla korostettuna tai eri värisenä, ja sitä klikkaamalla pääsee siirtymään toiselle verkkosivulle. Ankkuritekstit toimivat ikään kuin opasteina verkon sisällä, jotka johdattavat käyttäjät haluttuihin kohteisiin.

Ne eivät pelkästään tarjoa selkeää linkkiä, vaan viestivät Googlelle ja muille hakukoneille, mitä linkitetyt sivut sisältävät. Ankkuritekstit eivät ole siis ainoastaan koristeellista tekstiä, vaan tehokas työkalu, joka voi vaikuttaa sivuston näkyvyyteen, käyttäjäkokemukseen ja hakukonenäkyvyyteen. Olennaista ei ole ainoastaan linkkien lukumäärä, vaan erityisesti niiden laatu.

Alla esimerkki ankkuritekstien tehokkaasta käytöstä:

Hyvä esimerkki ankkuritekstistä

Miksi ankkuritekstit ovat erityisen tärkeitä?

Ankkuritekstit ovat tärkeä osa verkkosivujen sisäistä linkitystä ja hakukoneoptimointia. Ankkuritekstien avulla kerrotaan Googlelle, mistä linkin kohteena oleva sivu kertoo. Ankkuritekstinä on järkevää käyttää sellaista hakusanaa, jolla Googlessa halutaan näkyä.

Ankkuriteksti on tärkeä osa linkkien käyttöä hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneet käyttävät ankkuritekstejä yhtenä tapana arvioida verkkosivustojen relevanssia ja tärkeyttä hakusanoihin liittyen. Jos ankkuriteksti sisältää hakusanan, hakukoneet olettavat, että linkitetty sivu liittyy kyseiseen hakusanaan.

Ankkuriteksti parantaa käyttäjäkokemusta

Ankkuritekstin avulla autetaan käyttäjiä navigoimaan verkkosivustolla. Ne tarjoavat selkeän ja kuvaavan vihjeen siitä, mihin linkki johtaa. Käyttävät voivat paremmin arvioida, onko linkitetty sisältö relevanttia heidän tarpeisiinsa, mikä parantaa käyttäjäkokemusta.

Selkeät linkitykset ja kehotukset myös kasvattavat sivun katselukestoa, jolloin Google arvottaa sivustoasi korkeammaksi.

Haluatko lisää vinkkejä? Lue artikkelimme miten rakennat Google näkyvyyttä ilmaiseksi.

Toimii myös osana sisältöstrategiaa

Ankkuritekstin käyttö voi auttaa sivuston omistajaa ohjaamaan liikennettä tärkeille sivuilleen. Tehokkaat ankkuritekstit houkuttelevat enemmän klikkauksia ja ohjaavat käyttäjiä tärkeiden sisältöjen pariin. Jos sinulla on esimerkiksi verkkokauppa ja haluat korostaa tiettyä tuotetta, voit käyttää houkuttelevaa ankkuritekstiä, joka houkuttelee käyttäjiä klikkaamaan ja siirtymään tuotesivulle.

Ankkuritekstit tuovat rakennetta verkkosivuille

Ankkuritekstit voivat auttaa luomaan selkeämmän ja loogisemman verkkosivuston rakenteen. Hyvin suunnitellut ankkuritekstit auttavat käyttäjiä ja hakukoneita hahmottamaan sivuston hierarkian ja navigoimaan eri osioiden välillä. Tämä mahdollistaa sivuston käyttäjiä löytämään etsimänsä tiedot helpommin ja nopeammin.

Ankkuriteksti-2

Ankkuritekstin vaikutus hakukoneiden sijoitukseen

Hakukoneet, kuten Google, käyttävät ankkuritekstiä yhtenä tapana määrittää linkin kohteen relevanssia ja luotettavuutta. Esimerkiksi, jos blogitekstissä on lause "Tutustu uusimpaan iPhone-malliin tästä", ja ankkuriteksti "iPhone-malliin" linkittää Applen viralliselle sivulle, se vahvistaa hakukoneille, että kyseinen sivu liittyy todella iPhone-malleihin.

Ankkuriteksti on yksi tärkeä osa-alue SEO:n maailmassa. Vaikka sen merkitys on muuttunut hakukoneiden kehittyessä, se tarjoaa edelleen mahdollisuuden ohjata sekä käyttäjien että hakukoneiden huomiota tärkeisiin aiheisiin ja sisältöihin.

Hyvin suunniteltu, laadukas ja monipuolinen ankkuritekstikäytäntö on siis edelleen avainasemassa verkkosivuston SEO-näkyvyyden parantamisessa.

Linkittävän sivun luotettavuus

Google antaa kaikille verkkosivuille eräänlaisen luotettavuus pisteytyksen, joka kertoo sivuston luotettavuudesta. Yliopistojen ja valtion virastojen verkkosivustot ovat yleisesti luotettavia ja niillä on sitä kautta korkea Domain Authority eli sivusto on luotettava.

Kuinka valita oikeat ankkuritekstit SEO-sopivaksi?

On tärkeää pitää ankkuritekstit monipuolisina. Jos käytät jatkuvasti samaa ankkuritekstiä linkittäessäsi tiettyyn sivuun, se voi näyttää hakukoneille keinotekoiselta ja jopa epäilyttävältä. Yhdenmukaisuus on hyvästä, mutta liiallinen toisto voi johtaa siihen, että Google näkee sen keinotekoisena linkin rakennuksena, mikä voi johtaa sivuston arvostelun heikkenemiseen.

Mitä välttää ankkuritekstin käytössä?

On tärkeää, että ankkuritekstit ovat kuvaavia ja relevantteja linkitetyn sivun sisällön kannalta. Yksi tapa auttaa Googlea sekä potentiaalisia asiakkaita löytämään tärkeimmät sivut on käyttää sivuston sisäistä linkitystä.

Tekstin tulisi sisältää aihe, joka linkin takaa löytyy. Esimerkiksi jos linkitettävässä blogitekstissä puhutaan hakukoneoptimoinnista tulisi linkin olla ankkutekstissä "hakukoneoptimointi." Sen sijaan että käyttäisi epäselvää tekstiä, kuten "klikkaa tästä".

Selkeä ja kuvaava teksti auttaa myös käyttäjiä ymmärtämään, minne linkki vie ennen kuin he klikkaavat sitä. "Klikkaa tästä" ei kerro mitään siitä, mitä aihetta linkin kohteena oleva sivu käsittelee. Google ei myöskään huomioi näitä linkin ankkuritekstejä, sillä se ei kerro hakukoneelle mitään aiheesta.

Liiallinen optimointi

Ankkuritekstien käytössä tulisi myös huomioida, että liiallinen toistaminen samalla sanalla tai ilmaisulla voivat näyttää epäluonnolliselta tai liikaa optimoinnilta hakukoneille. On tärkeää, että ankkuritekstit tuntuvat luonnollisilta ja liittyvät kontekstiin. Hyödynnä siis erilaisia synonyymejä ja lähisukuisia sanoja varmistaaksesi, että ne ovat monipuolisia ja houkuttelevat erilaista liikennettä verkkosivustollesi.

Varmista toimiva sisäinen linkitys sivulla

Kun lisäät ankkuritekstejä sisäisiin linkkeihin, on tärkeää varmistaa, että linkitetyt sivut ovat relevantteja ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.

Laadukkaan ja hyödyllisen sisällön avulla linkitetyt sivustot auttavat käyttäjien sitouttamiseen ja tyytyväisyyteen. Jos ankkuriteksti houkuttelee käyttäjiä napsauttamaan linkkiä, mutta linkitetty sivu ei täytä odotuksia, se voi heikentää käyttäjäkokemusta ja luottamusta sivustoa kohtaan.

Ankkuritekstien merkitys verkkosivuston ja hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää. Ne parantavat käyttäjäkokemusta, auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön merkitystä, ohjaavat liikennettä tärkeille sivuille ja edistävät selkeämpää sivuston rakennetta. Muista käyttää ankkuritekstejä harkiten ja luontevasti, keskittyen käyttäjien tarpeisiin ja tarjoamalla laadukasta sisältöä linkitettyjen sivujen takana.

Linkit lisäävät SEO hakukoneoptimointi -näkyvyyttä Googlen näkökulmasta.

Ankkuritekstien optimointi ja jatkuva seuranta

Hakukoneiden algoritmit kehittyvät jatkuvasti ja tulevat yhä paremmiksi ymmärtämään ja arvioimaan sisältöä. Vaikka ankkuritekstin merkitys on hieman vähentynyt viime vuosina, se on edelleen tärkeä osa kokonaisvaltaista SEO-strategiaa.

Yhä enemmän painoarvoa annetaan sille, kuinka hyvin ankkuriteksti sopii kontekstiin ja tarjoaa lisäarvoa lukijalle. Sekä hakukoneet että lukijat arvostavat sitä, että linkki johtaa asiaankuuluvalle sivustolle.

Ankkuritekstien tehokkuutta voi ja kannattaa mitata. Google Search Console tarjoaa työkaluja, joilla näet, millä hakusanoilla sivustosi näkyy hakutuloksissa ja millä sanoilla käyttäjät klikkaavat sivustollesi. Tämä tieto auttaa myös ymmärtämään, mitkä ankkuritekstit toimivat ja mitkä eivät.

Ankkuritekstien tulevaisuus

Ankkuritekstien ja hakukoneoptimoinnin tulevaisuus ovat jatkuvassa muutoksessa, kun hakukoneet kehittyvät ja pyrkivät tarjoamaan entistä parempia käyttäjäkokemuksia ja relevantimpia hakutuloksia.

Kontekstuaalinen ymmärrys

Hakukoneet pyrkivät ymmärtämään hakujen taustalla olevaa tarkoitusta ja tarjoamaan relevantimpaa sisältöä. Tulevaisuudessa hakukoneet voivat kehittyä tunnistamaan ankkuritekstien merkityksen ja yhdistämään ne laajempiin konteksteihin. Tämä voi tarkoittaa sitä, että hakukoneet arvioivat ankkuritekstin lisäksi myös ympäröivää sisältöä ja sen relevanssia linkitettyyn sivustoon.

Tekoäly ja luonnollinen kieli

Tekoälyn ja luonnollisen kielen ymmärtämisen kehittyminen voi vaikuttaa myös ankkuritekstien merkitykseen. Hakukoneet voivat tulevaisuudessa paremmin tunnistaa synonyymeja, rinnakkaistermejä ja kontekstin kannalta olennaisia ilmaisuja, mikä tekee niiden optimoinnista monipuolisempaa ja hienovaraisempaa.

Laadukas ja luotettava linkki

Linkkien laadulla ja luotettavuudella voi olla entistä suurempi merkitys hakukoneoptimoinnissa tulevaisuudessa. Hakukoneet voivat painottaa enemmän linkkien lähdettä, sivuston luotettavuutta ja linkkien kontekstuaalista merkitystä. Tämä tarkoittaa, että pelkkä ankkuritekstin optimointi ei välttämättä riitä, vaan linkkien lähteiden ja sivuston maineen huomioiminen voi olla tärkeää.

Kiinnostuitko linkkien rakentamisesta? Tutustu seuraaviin palveluihimme:

Ankkuritekstien merkitys

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että ankkuritekstejä koskevat suositukset ja käytännöt tarkentuvat entisestään. Hakukoneet pyrkivät jatkuvasti tarjoamaan käyttäjilleen parhaita mahdollisia hakutuloksia ja tämä voi vaikuttaa siihen, miten ankkuritekstejä tulee optimoida.

Hakukoneet saattavat alkaa yhä enemmän painottaa käyttäjien toimintaa ja sitoutumista sivustolla ja silloin ankkuritekstien optimoinnin voi odottaa korostavan käyttäjäystävällisyyttä.

Tulevaisuudessa voi myös olla mahdollista, että hakukoneet ymmärtävät entistä paremmin käyttäjien hakujen ja linkitettyjen sivujen välisen yhteyden, jolloin ankkuritekstin tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin ja hakuaiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Kaiken kaikkiaan ankkuritekstien ja hakukoneoptimoinnin tulevaisuus voi sisältää entistä syvällisemmän ymmärryksen käyttäjien tarpeista, sisällön kontekstista ja linkkien laadusta. Vaikka tekniset yksityiskohdat ja algoritmit voivat muuttua, keskeisenä tavoitteena on edelleen tarjota käyttäjille parasta mahdollista sisältöä ja käyttäjäkokemusta verkkosivustoilla.

Lue myös artikkelimme Hakukoneoptimoinnin tulevaisuudesta.

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! 👇

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.