Markkinoinnin trendit 2023 - keskity näihin ja onnistut digitaalisissa kanavissa!
Oppaat ja blogit

Markkinoinnin trendit 2023 - keskity näihin ja onnistut digitaalisissa kanavissa!

Markkinoinnin kenttä on muuttunut suuresti viimeisten vuosien aikana. Yritysten tulee pysyä kehityksen mukana pärjätäkseen mukana kilpailussa.

Vaihtuvien trendien perässä pysyminen voi tuntua haastavalta. Pysyäkseen mukana kilpailussa tulee aktiivisesti seurata toimialan kehittymistä, kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti sekä ottaa tehokkaasti haltuun uusimpia teknologioita ja työkaluja.

Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2023? Keskittymällä näihin trendeihin voit onnistua markkinoinnissa!

1. Sisältömarkkinointi ja sen kohdentaminen vaatii dataa

Sisältömarkkinointi on keino rakentaa yrityksen tunnettuutta eri asiakaskohderyhmille. Yritysten tulee pyrkiä tuottamaan laadukasta ja kohdennettua sisältöä, juuri omalla kohderyhmälleen. Sisällön on myös luotava kuluttajalle lisäarvoa. Johdonmukainen ja pitkäjänteinen markkinointiviestintä niin verkkosivuilla, kuin sosiaalisessa mediassa sitouttaa asiakkaita yrityksen toimintaan.

Kuluttajat odottavat jatkuvasti enemmän henkilökohtaisempaa palvelua. Henkilökohtaisempaa markkinointia voidaan saavuttaa panostamalla markkinointikampanjoiden kohdentamiseen. Tässä onnistutaan tehokkaan kohdennuksen avulla esimerkiksi hyödyntämällä asiakasdataa tehokkaasti, luomalla henkilökohtaisia tarjouksia sekä antamalla asiakkaille yksilöllistä palvelua.

Mietitkö ketkä ovat asiakkaitasi? Lue lisää ostajapersoonista.

2. Työnantajamielikuvan kehittäminen (employer branding)

Positiivisella työnantajamielikuvalla viestitään työnhakijoille, mitä yrityksellä on tarjota ja millä ehdoin. Parhaiten onnistuneet yritykset houkuttelevat parhaat työntekijät yritykseen, jolloin myös nähdään yrityksen toiminnan olevan tuloksellisempaa.

Työnantajamielikuvaan ollaan valmiita panostamaan yhä enemmän. Asiantuntijat valitsevat oman työpaikkansa työmarkkinoilla sen perusteella. Pelkkä palkka tai työpaikan sijainti, eivät toimi tärkeimpinä kriteereinä työpaikan valinnan kannalta.

Työ ja arki ovat sulautuneet yhteen jatkuvasti lisääntyneen etätyöskentelyn seurauksena. Työntekijät odottavat työnantajalta yhtä enemmän käytännön etuja palkan lisäksi.

3. Lisätty todellisuus lisääntyy

Lisätyn todellisuuden merkitys yrityksen toiminnassa on kasvanut. Lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi esittelemällä yrityksen tuotteita ja palveluita virtuaalisessa muodossa. Se voi antaa apua myös erilaisiin toimenpiteisiin erilaisten ohjeistusten kautta.

Lisätyn todellisuuden avulla pystytään nostamaan tuottavuutta, alentamaan erilaisia kustannuksia ja saamaan yrityksen prosesseja virtaviivaisemmiksi.

Digitaalinen markkinointi vaatii hyvää tekemistä sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa

4. Myös somemarkkinointi kehittyy

Markkinoinnin trendeihin liittyy olennaisesti myös sosiaalisen median trendit. Niin kuluttajat kuin yrityksetkin tekevät enenevissä määrin sisältöä sosiaaliseen mediaan, sillä niiden saavutettavuus saattaa nousta erittäinkin suureksi.

Perinteiset kivijalkamyymälät vaihtuvat verkkokauppoihin, jotka toimivat täysin verkossa ja postin välityksellä. Sosiaalisen median kasvaessa tarkoittaa se myös kaupallisen sisällön lisääntymistä sekä myynnin työkalujen kehittymistä.

Onko tekoäly vastuussa markkinoinnin tulevaisuudesta?

Vuonna 2022 koettiin merkittäviä uudistuksia tekoälyn tuottaman sisällön kautta. Voidaankin sanoa, että sen rooli tulee vain korostumaan lähivuosina. Tekoäly voi nostaa tulevaisuudessa markkinoinnin suorituskykyä ja tehokkuutta.

Tekoäly oppii jatkuvasti lisää keräämänsä tiedon ja jokaisen keskustelun kautta. Sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon avulla tekoäly pystyy optimoimaan markkinointia ja kasvattamaan myyntiä esimerkiksi seuraavasti:

  • Kertomalla, mitk√§ otsikot, media ja sanat maksimoivat sitoutumisen julkaisuun.
  • Analysoimalla jatkuvasti kuluttajien n√§k√∂kulmaa br√§ndist√§, sen sis√§ll√∂st√§ ja etsim√§ll√§ sit√§ kautta uutta kohdeyleis√∂√§ sek√§ markkinoinnin trendej√§.
  • Ennustamalla, mitk√§ ihmisryhm√§t todenn√§k√∂isemmin ostavat sek√§ kohdentamalla mainontaa suoraa n√§ille ryhmille.

Tekoäly ei kuitenkaan tunne yksityiskohtaisesti sinun strategiaasi ja toimintaympäristöäsi. Tämän vuoksi se ei kykene toimimaan täysin yksin. Asiantuntijatyötä vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Alustat ohjaavat toimintaansa enenevissä määrin tekoälyyn pohjautuvaksi, joten ihmisen tulee viedä yritystä oikean suuntaan ja parhaimpiin tuloksiin.

Kiinnostaako tulevaisuus ylipäätään? Lue lisää hakukoneoptimoinnin tulevaisuudesta toisesta artikkelistamme.

Digitaalisen markkinoinnin tekeminen voi helpottua tekoälyn avulla

5. Brändi autenttisemmaksi vaikuttajamarkkinoinnin avulla

Kuluttajat ovat entistä tietoisempia omista valinnoistaan sekä kulutustottumuksistaan. Pelkän toimivan brändin avulla on mahdotonta erottautua muista yrityksistä. Tämän vuoksi yritykset hyödyntävät entistä enemmän vaikuttajamarkkinointia osana markkinointiaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla pystytään luomaan autenttista sisältöä tosielämän tarinankerronnalla. Vaikuttajan luoma sisältö nähdään luotettavampana kuin, että yritys hehkuttaa itse tuotteidensa ominaisuuksia ja hyötyjä.

Vaikuttajamarkkinointi on helppo tapa luoda visuaalisesti houkuttelevaa, aitoa ja uskottavaa sisältöä. Se on kustannustehokasta, sillä useimmiten vaikuttajan tekemä somesisältö vetoaa eri tavalla oikeaan kohderyhmään. Parhaassa tapauksessa tämä myös vapauttaa sisäisiä resursseja muuhun toimintaan.

Vaikuttaja tulee kuitenkin valita tarkasti brändin ydinarvoja kunnioittaen. Luotettavan vaikuttajan avulla herättää se ihmisten huomioita ja saa yrityksen erottautumaan kilpailijoistaan.

6. Lyhyt videosisältö lähestyttävämpää kuin yksikään kuva

Videoita jaetaan paljon kuvia suuremmalla todennäköisyydellä eteenpäin. Videosisältö saa yleisön sitoutumaan paremmin, jolloin viesti myös tavoittaa suuremman määrän ihmisiä.

Videosisältöjen suurimpana trendinä on tietenkin TikTok. TikTok nousi kuumaksi puheenaiheeksi vuonna 2020 sosiaalisen median puolella. TikTok on noussut myös merkittäväksi alustaksi yrittäjien keskuudessa.

Sovelluksessa on pidemmät videoiden katseluajat tällä hetkellä, kuin missään muualla. Sovelluksessa tapahtuva maksettu mainonta ei myöskään ole saanut yhtä kovaa vastarintaa, kuin muut alustat.

TikTok muuttaa enenevissä määrin kuluttajien ostokäyttäytymistä. Sovellus kehittää jatkuvasti omia työkalujaan, jotta sisällön tuottaminen ja mainonnan toteuttaminen olisi yrityksillekin mahdollisimman vaivatonta.

Z-sukupolvi puolestaan käyttää TikTokia hakukoneena mieluummin kuin Googlea. Tämä muutos on otettava myös yrityksenä vastaan, sillä se muuttaa perinteistä hakukonemarkkinoinnin kenttää.

7. Verkkokauppojen "live shopping"

Sosiaalisen median kautta ilmiöksi noussut myynnin uusi trendi live shopping tarjoaa brändille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan ja niiden ominaisuuksia interaktiivisemmin ja visuaalisemmin.

Tärkeänä osana toimivat tuotteiden käyttäminen, niiden hyötyjen esittely sekä katsojien kysymyksiin vastaaminen. Nämä ominaisuudet kasvattavat kuluttajan tietoisuutta brändistä tai sen tuotteista.

Sen ideana on myös poistaa oston esteitä sekä viedä ostopolkua aina vain lähemmäksi lopullista ostopäätöstä. Mainostajat hyödyntävät näissä yleensä sosiaalisen median vaikuttajia sekä heihin sitoutuneita seuraajia.

Kerromme toisessa artikkelissa 20 vinkkiä verkkokaupan markkinointiin - lue lisää!

8. Markkinoinnin ulkoistaminen on kysytympää kuin ennen

Yritykset keskittävät entistä enemmän omaa osaamistaan ja markkinoinnin ulkoistaminen markkinointitoimistoille lisääntyy. Yritykset pohtivat enenevissä määrin, onko markkinoinnin ulkoistaminen kustannustehokkaampaa, jolloin omaa aikaa vapautuu muuhun käyttöön.

Erityisesti pienimmissä yrityksissä aika ei usein riitä markkinoinnin tehokkaaseen ylläpitämiseen. Ulkoistamalla markkinointia, liiketoimintaa voidaan kasvattaa laadukkaammalla perinteisen markkinoinnin tekemisellä, joka hoituu systemaattisesti ulkoistamisen avulla sekä uusimpien trendien avulla.

Markkinoinnin kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista, jonka avulla pysytään mukana nykyajan kilpailussa. Tällöin tulee löytää ympärilleen alan ammattilaiset ja keskittyä itse siihen, minkä osaa parhaiten.

Ulkoistettu markkinoija tuo puuttuvat markkinoinnin osaamisalueet yritykseen ja lisäresursseja tekemiseen. Mikäli budjetti riittää, ulkoistettu markkinoija ottaa vetovastuun koko markkinoinnista ja raportoi jatkuvasti saavutetuista tuloksista.

Pohditko ulkoistamista? Ulkoistettu CMO voi olla yksi ratkaisu siihen.

9. Trendeistä huolimatta brändin tulee ohjata yrityksen markkinointia

Yritys ei voi tarttua jokaiseen trendiin ainoastaan niiden trendiarvon vuoksi. Uudet työkalut tulee yhdistää järjestelmälliseen tekemiseen, jotta siitä saadaan kaikki irti. Kaikkien valintojen tulee tukea sovittua markkinointistrategiaa. Niiden tulee palvella markkinoinnin kokonaistavoitetta.

Brändin ydin ohjaa markkinoinnin suuntaa. Brändin ytimessä on loppujen lopuksi aina asiakaskokemus. Tämä voidaan käytännönläheisesti ajatella siten, että mitä asiakkaasi puhuvat sinusta kun et ole paikalla, on yhtä kuin yrityksesi brändi. Kun hoidat asiasi mallikkaasti ja teet mitä lupaat, luot vakuuttavamman brändin joka kestää trendeistä huolimatta, pitkäjänteisesti.

Digitaalisen markkinoinnin trendit vuonna 2023

Haluatko pysyä trendien mukana?

Me YIPI:llä kerromme ajankohtaisista markkinoinnin trendeistä blogissamme samalla, kun teemme asiakkaillemme onnistuneempaa markkinointia.

Mikäli tarvitset apua onnistuneemman markkinoinnin tekemiseen, tutustu palveluihimme:

Voit myös ottaa yhteyttä onnistutaan markkinoinnissa yhdessä!

‚Äć

Sisällysluettelo

Asiakastarinat

Tutustu myös näihin asiakastarinoihin

Oppaat

Tutustu myös näihin oppaisiin

Ajankohtaista

Muut ajankohtaiset

Blogisisällöt

Tutustu myös näihin sisältöihin

No items found.

Haluatko onnistua markkinoinnissa?

Me autamme sinua onnistumaan ja kasvattamaan arvoasi verkossa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme! ūüĎá

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteyshenkilömme uusille asiakkaille:
Joonas

Yleiset tiedustelut ja asiakastuki oman yhteyshenkilön kautta tai help@yipi.fi.
‚Äć
Vastaamme yhteydenottoosi pääsääntöisesti heti seuraavana työpäivänä.